Разлика между версии на „Разделение на властите“

редакция без резюме
 
=== Развитие на концепцията ===
'''Теорията за разделение на властите''' е формулирана от [[Шарл дьо Монтескьо]] през [[1748]] г. Принципът на разделение на властите е възприет от всички съвременни демократични конституции. ВсякоУчението държавнона базираноМонтескьо обществоза се разделяразделение на 3властите съдържа две основни начала: първо, той обособява три власти: законодателна, изпълнителнасъдебна и съдебнаизпълнителна, които трябва да бъдат независими; второ, за да няма възможност за злоупотреба с властта, е необходимо да има баланс на властите.
 
Ако властите са обединени, би съществувал произвол. Затова те трябва да бъдат разпределени между различни институции. Ако законодателната и изпълнителната власт са съсредоточени в едно лице, не може да има свобода. Не може да има свобода и ако съдебната власт не е отделена от законодателната и изпълнителната.
Основният стремеж, залегнал в доктрината за разделение на властите, е да се предпази обществото от [[тиран|тирания]] и да се защити свободата като се изключи възможността един човек или орган да обедини всички власти в ръцете си. Друга важна цел е законите, които се изработват, да са в общ интерес на гражданите – това се постига, като законодателната власт се дава на народните представители в парламента. Сред целите е и осигуряването на отчетност и отговорност на управлението – например изпълнителната власт е отговорна пред законодателната за прилагането на изработените закони. Разделението на властите цели ефективното и резултатно функциониране на управлението, тъй като се предполага, че различните видове институции осъществяват по-добре определени функции, отколкото други институции. Смята се например, че единна изпълнителна власт, водена от премиер или президент, по-добре може да работи за прилагането на законите, отколкото законодателната власт, изградена от много индивиди, представящи различни интереси и идеи.
 
Според Монтескьо законодателната власт е общата воля на държавата, а изпълнителната се грижи за изпълнението на тази воля. Законодателната власт би трябвало да принадлежи на целия народ, но понеже това е невъзможно, е необходимо народът чрез свои представители да прави това. Изводът, който Монтескьо прави е, че: народът "трябва да участва в управлението само като избира свои представители; това е напълно по силите му."
 
Представителното събрание трябва да създава закони и да наблюдава за това законите да се изпълняват.
 
Изпълнителната власт трябва да бъде съсредоточена в монарха. Политическият идеал на Монтескьо е конституционна монархия.
 
Съдебната власт, според Монтескьо, е най-малко власт. Те е съсредоточена в ръцете на независимия съд. Това е висококомпетентен орган, затова не може да бъде овластяван пряко. Поради тази причина се овластява от другите власти.
 
ОсновниятЦелта стремеж,на залегналразделението вна доктринатавластите засе разделениесъстои нав властите, етова да сеима предпазиполитическа обществотосвобода, отс [[тиран|тирания]]други идуми да сеняма защититирания; свободатада катоне се изключизлоупотребява възможносттас единвластта; човек иливластите органтрябва да обединисе всичкивъзпират властиедна вдруга, ръцете сит. Друга важна цел е законите, които се изработват,. да саима вконтрол общот интересстрана на гражданите; – товада се постига,защити свободата като законодателната власт се даваизключи навъзможността народнитеедин представителичовек вда парламента.обедини Средвсички целитевласти ев иръцете осигуряванетоси; нада отчетностса ив отговорностинтерес на управлението – например изпълнителната власт е отговорна пред законодателната за прилагането на изработените закони.гражданите; Разделениеторазделението на властите цели ефективното и резултатно функциониране на управлението, тъй като се предполага, че различните видове институции осъществяват по-добре определени функции, отколкото други институции. Смята се например, че единна изпълнителна власт, водена от премиер или президент, по-добре може да работи за прилагането на законите, отколкото законодателната власт, изградена от много индивиди, представящи различни интереси и идеи.
 
В управлението на една страна и трите власти играят еднакво важна роля. Гражданите избират малцинство (представители), което да управлява мнозинството, но хората са тези, които овластяват своите представители.
 
В конституциите на съвременните държави не се среща абсолютно разделение на властите (например някъде на изпълнителната власт са дадени големи законотворчески правомощия), но в конституциите на демократичните държави този принцип се спазва в много голяма степен.
 
{| class="wikitable"
|+
'''Разделение на властите, Монтескьо'''
!
Функция
!
Органи на управление
|-
|Законодателна власт (създава законите)
|Двукамарен парламент : долна камара (народът) и горна камара (аристокрацията)
|-
|Изпълнителна власт (следи за изпълнението на законите)
|Монархът
|-
|Съдебна власт
|Независим съд
|}
 
=== Вижте също ===
{| class="wikitable"
|+
|}
* [[Школа на естественото право]]
* [[Портал: Политика]]
[[Категория:Правни теории]]
[[Категория:Политика]]
[[Категория:Политически теории]]литологичната мисъл от древността до наши дни" Трето издание Проф. д-р Георги Янков
12

редакции