Разлика между версии на „Ветрогенератор“

вятърът е просто въздух в движение.
(вятърът е просто въздух в движение.)
Тяхното движение (вятър) е предизвикано от топлината на Слънцето и движението на Земята. Въздухът задвижва перките на ветро-енергийното съоръжение в резултат на разликата в налягането върху повърхностите на витлата. Въртенето им води до директно производство на механична енергия, която може да се превърне в електрическа с помощта на електрогенератор.Етапи при изграждане на автономните системи
-етап на предварително оразмеряване според специфичните изисквания на клиента за захранваща мощност, работна площ и др
 
клиента за захранваща мощност, работна площ и др
- определяне на оптималната топология (схема) на автономната система.
 
- определяне на оптимален ценови вариант
- определяне на оптимален ценови вариант
- изграждане на поддържаща конструкция, включващо стриктно спазване
 
на монтажните изисквания
- изграждане на поддържаща конструкция, включващо стриктно спазване на монтажните изисквания
- монтиране на генератори
 
- присъединяване на проводници и апаратура, спазвайки мерките за
- монтиране на генератори - присъединяване на проводници и апаратура, спазвайки мерките за безопасност при монтаж и експлоатация
 
- обучение за работа със системата
- обучение за работа със системата
 
- поддръжка
 
2. Класификация
 
 І. Според остта на въртене 
 
 а) с вертикална ос на въртене 
 
 Вятърните турбини с вертикална ос (VAWTs) че са тихи, ефикасни, икономични и 
 
перфектни за жилищно производство на енергия. Те имат ниска ефективност, но работят 
 
при по-ниски ветроскорости, по-лесни са за обслужване и не изискват устройства за 
 
насочване.
 
б) с хоризонтална ос на въртене
 
 Вятърните турбини с хоризонтална ос (HAWTs) са често използвани. Те са далеч 
 
по-ефективни в сравнение с вятърните турбини с вертикална ос. 
 
 - монтират се върху кула 
 
 - вятърната турбина е насочена по посоката на вятъра 
 
 -витлата имат аерординамичен профил, подобен на самолетно крило 
 
 *малките турбини са насочени по посока на вятъра от режим на 
 
ветропоказател 
 
 *големите турбини относително бавна скорост на въртене. Лопатките са 
 
корави, което ги предпазва от това да пропаднат в кулата от силни ветрове и 
 
понякога са малко наклонени. Това увеличава ефективността, като се избягва 
 
турбуленцията създадена от кулата. 
 
ІІ. Според принципа им на действие 
 
 а) ветроколела, работещи със съпротивителната (тласкаща) сила на 
 
вятъра: 
 
 - Те се делят на: 
 
 -каруселни: неработната част на лопатките се закрепва преграда или се 
 
ориентират с ребро срещу вятъра 
 
-роторни 
 
-барабанни – те са с хоризонтална ос на въртене, 
 
перпендикулярна на посоката на вятъра  
 
б) ветроколела, работещи с подемната сила на вятъра:  
 
 - подемната сила е резултат от разлика в налягането, която пък е разлика 
 
между скоростта на вятъра под и над перката 
 
 - плоскостта на въртене е перпендикулярна на посоката на вятъра 
 
 - наричат се още лопатъчни (пропилерни) 
 
 - по броя на лопатките се делят на 
 
 *бавноходови- Z ≤ 2 
 
 * бързоходни Z ≥ 2 (от1 до 3)  
 
 ----> Ветроколела с комбинирано действие:  
 
 - тук се отнасят турбините със Савониевия ротор 
 
 - роторът им е съставен от две или три 
 
полукръгли или бъбрековидни лопатки 
 
 - вътрешните краища на лопатките достигат до 
 
средата на ротора 
 
 - оста на въртене е перпендикулярна на посоката на вятъра   
 
== Вижте също ==
1

редакция