Лука Петридис: Разлика между версии

{{пост| [[Еноска епархия|еноски митрополит]]<br/>|[[1878]]|[[1886]]|?|?}}
{{пост| [[Серска и Нигритска епархия|серски митрополит]]<br/>|[[1886]]|[[1888]]|[[Натанаил Папаникас|Натанаил]]|[[Константинос Вафидис (митрополит)|Константинос]]}}
{{пост| [[Дринополска, Погонианска и Коницка епархия|дринополски митрополит]]<br/>|[[1899]]|[[1909]]|[[Григориос ДринополскиПродрому|Григориос]]|[[Василиос Папахристу|Василиос]]}}
{{пост| [[Берска, Негушка и Камбанийска епархия|берски и негушки митрополит]]<br/>|[[1909]]|[[1911]]|[[Апостолос Христодулу|Апостолос]]|[[Калиникос Деликанис|Калиникос]]}}
{{пост| [[Филаделфийска епархия|филаделфийски митрополит]]<br/>|[[1911]]|[[декември]] [[1912]]|[[Прокопиос Лазаридис|Прокопиос]]|[[Хрисостомос II Атински|Хрисостомос]]}}