Разлика между версии на „Обикновен повет“

 
== Местообитание ==
Видът се среща в различни части на страната до 2000 m н.в. РастеОбикновеният вповет различнипредпочита частивлажни ареали - в селищатагористите зони край реките, с наличие на по-ниски дървета и храсти. В селищата може да бъде видян върху огради, стълбове и запустялизапустели постройки. ОбикновеноПоради добресвоята сеприспособимост към разнообразни външни условия, растението е считано за инвазивно (т.е. развива"бурен") в крайречнитенякои горичасти ина света (Нова Зеландия), където се срещат местни представители на същия храсталацирод.
 
== Описание ==