Разлика между версии на „Никола Владов“

редакция без резюме
* Владов Н. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. – дисертационнен труд за присъждане на научната степен "Доктор на Медицинските Науки", София, 2009.
==Съавторство в монографии и учебници==
 
* Таков Д, Владов Н, Младенов Н, Кацаров К, Иванов А, Ханджиев С, Рамшева З (редактори) Остър панкреатит – диагностика и лечение. София, изд. Марведа, 2004, 122 страници.
 
* Владов Н., Кацаров К., Белоконски Е. (редактори) Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата. Казънлък, изд. "Ирита", 2007, 40 страници.
 
* Владов Н, Белоконски Е. Лапароскопска хирургия на черния дроб. В Т. Пожарлиев (редактор): Лапароскопска хирургия – ръководство по хирургия с атлас. София, изд. "проф. Марин Дринов", 2008, стр. 222 – 235.
 
* Владов Н. Лапароскопска хирургия на панкреаса. В Т. Пожарлиев (редактор): Лапароскопска хирургия – ръководство по хирургия с атлас. София, изд. "проф. Марин Дринов", 2008, стр. 236 – 243.
 
* Владов Н. Лапароскопска хирургия при остър панкреатит. В Т. Пожарлиев (редактор): Лапароскопска хирургия – ръководство по хирургия с атлас. София, изд. "проф. Марин Дринов", 2008, стр. 244 – 247.
 
* Салтиров И, Владов Н. Показания за спешна диализа. В Ст. Тонев (редактор) Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове. София, изд. МО-ВМА, 2007, стр. 294 – 296.
 
* Владов Н, Мутафчийски В, Пенов В. Травма на панкреаса. В Н. Яръмов (редактор) Учебник по спешна хирургия – под печат.
 
* Владов Н, Травма на черния дроб. В Н. Яръмов (редактор) Учебник по спешна хирургия – под печат.
 
* Мутафчийски В, Владов Н, Взривна травма. В Н. Яръмов (редактор) Учебник по спешна хирургия – под печат.
 
* Мутафчийски В, Владов Н, Damage Control Surgery. В Н. Яръмов (редактор) Учебник спешна хирургия – под печат.
 
 
115

редакции