Разлика между версии на „Васил Големански“

редакция без резюме
 
==Приноси в зоологията==
Основните направления, в които Големански оставя дълбока следа в българската наука са: биоразнообразие, [[морфология]], [[таксономия]], [[биология]] и [[екология]] на сладководни, морски и паразитни [[едноклетъчни животни]] (протозои). Той открива (1970) и проучва цяла една неизвестна до 1970 г. морска интерстициална асоциация от черупчести [[амеби]] и [[фораминифери]] и доказва нейното [[космополит]]но разпространение в пясъчния [[литорал]] на моретата и океаните. За първи път в науката открива и описва 1 семейство, 14 рода и над 40 вида морски литорални протозои. Той установява и техните морфологични и екологични адаптивни особености за живот в пясъчния морски литорал. Изучава биоразнообразието, разпространението, морфологията и екологията на сладководни, почвени и мъхови черупчести амеби от България и други страни ([[Гвинея]], ]]Тайланд]], [[Виетнам]], [[Куба]], [[Мексико]], [[Сърбия]], [[Полша]], [[Македония]] и др.), в резултат на което е открил и описал 12 нови за науката видове от посочените страни. Проучва и състава и разпространението на чревните едноклетъчни [[паразити]] (кокцидиите) на голям брой диви, стопански важни и ловни бозайници и птици от България (сърни, [[елени]], [[муфлон]]и, диви зайци, ловни фазани, и др.), в които е установил 56 вида кокцидии от родовете ‘’Eimeria’’''Eimeria'', ‘’Isospora’’''Isospora'', ‘’Tyzzeria’’''Tyzzeria'' и ‘’Sarcocystis’’''Sarcocystis''. Доказал, че златистият [[чакал]] и сивият [[вълк]] са крайни гостоприемници и вектори на саркоцистозата по дивите и домашни бозайници в страната. Открил и описал 6 нови за науката кокцидии от родовете ‘’Eimeria’’''Eimeria'' и ‘’Isospora’’''Isospora''. В колектив с чешки и български паразитолози изучава едноклетъчните паразити на основни видове стопански ценни сладководни риби ([[шаран]], [[бял амур]], [[толстолоб]], [[балканска пъстърва]] и др.) от рибовъдни стопанства и водоеми в страната. Събира сведения за 127 вида протозойни паразити на 73 вида риби от българската ихтиофауна.<ref>Groupcheva G., V. Golemansky, N. Margaritov, 2006. Protozoan Parasites of Fishes. – “Catalogus Faunae Bulgaricae”, № 6. – Sofia, ”Prof.M. Drinov Publ. House”, 1-80.</ref>
Големански продължава традицията, положена от акад. [[Иван Буреш]] и публикува и редица книги и статии върху историята на [[зоологията]] в България, както и на нейните творци от Освобождението досега.