Разлика между версии на „Управление на проекти“

10. Управление на етичния кодекс в проекта
 
== Класификация и стандарти ==
 
Няма строга класификация на наименованията на елементите в [[Съставна структура на работата|съставната структура на работата]], но може да се каже, че от малки към големи, отделните компоненти следват определени названия. В зависимост от спецификата на конкретното начинание, между различните нива може да има произволен брой преходни:
Действащи стандарти на PMI са: PMBOK GUIDE 2000, WBS Practical standard, PMCDF, OPM3. В разработка са следните стандарти: PMBOK Extensions, Practical Standard for Earned value Management.
Рамковият стандарт Project Management Body of Knowledge (PMBOK) включва в себе си няколко области на знания от проектния мениджмънт. Даденият стандарт представлява по-скоро ръководство, а не методология за неговото прилагане.
 
Национални стандарти:
*NASA Project Management (САЩ)
*BSI BS 6079 (Великобритания)
*APM Body of Knowledge (Великобритания)
*OSCEng (Великобритания)
*DIN 69901 (Германия)
*V-Modell (Германия)
*VZPM (Швейцария)
*AFITEP (Франция)
*Hermes method (Швейцария)
*ANCSPM (Австралия)
*CAN/CSA-ISO 10006-98 (Канада)
*P2M (Япония)
*C-PMBOK (Китай)
*South African NQF4 (ЮАР)
*CEPM (Индия)
*PROMAT (Южна Корея)
Стандарти с разширено географско приложение:
* ISO 10006:2003, Quality management systems — Guidelines for quality management in projects
* A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)
* PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment)
* ISEB Project Management Syllabus
* Microsoft Solutions Framework (MSF)
* Oracle Application Implementation Method {AIM}
Стандарти за оценка компетенцията на мениджъра на про-екта:
*ICB IPMA Competence Baseline (IPMA)
*PMCDF (СЩАСАЩ)
*NCB UA (National Competence Baseline, Version 3.0) (Украйна)
*НТК (Русия)
 
== Софтуер за управление на проекти ==
12

редакции