Разлика между версии на „Управление на проекти“

 
== Методологии ==
Има различни организации по света, които въвеждат стандартизирани методологии за управление на проекти. Най-старата и най-популярна в световен мащаб е Международната асоциация по управление на проекти ([http://www.ipma.ch International Project Management Association - IPMA]), основана в [[Европа]] през 1965 г. под името INTERNET. Неин член в България е Българската асоциация по управление на проекти. Друга авторитетна организация е Project Management Institute (PMI), базирана в [[Съединени американски щати|САЩ]] и с клонове в цял свят. PMI периодично издава книга за сферите на знание в управлението на проекти (''A Guide to the Project Management Body of Knowledge'', [[PMBOK Guide]]). Много популярна в [[Европа]] методология е PRINCE2, създадена и поддържана от правителството на [[Великобритания]]. Други правителства са изработили методологии, специфични за техните нужди: [[Япония]] - [[P2M]], [[Германия]] - [[V-Modell]], [[Швейцария]] - [[HERMES]]. [[ЕС]] също има свои стандарти за определени документи.
Стандарти за управление на проекти
 
Американският Институтът за Управление на Проекти (PMI) е основан през 1969 г. и е водеща професионална асоциация по управление на проекти, обединяваща повече от 135 000 члена.
Сертификацията PMI е единствената в света, сертифицирана по стандарта ISO 9001.
Действащи стандарти на PMI са: PMBOK GUIDE 2000, WBS Practical standard, PMCDF, OPM3. В разработка са следните стандарти: PMBOK Extensions, Practical Standard for Earned value Management.
Рамковият стандарт Project Management Body of Knowledge (PMBOK) включва в себе си няколко области на знания от проектния мениджмънт. Даденият стандарт представлява по-скоро ръководство, а не методология за неговото прилагане.
 
Национални стандарти:
*NASA Project Management (САЩ)
*BSI BS 6079 (Великобритания)
*APM Body of Knowledge (Великобритания)
*OSCEng (Великобритания)
*DIN 69901 (Германия)
*V-Modell (Германия)
*VZPM (Швейцария)
*AFITEP (Франция)
*Hermes method (Швейцария)
*ANCSPM (Австралия)
*CAN/CSA-ISO 10006-98 (Канада)
*P2M (Япония)
*C-PMBOK (Китай)
*South African NQF4 (ЮАР)
*CEPM (Индия)
*PROMAT (Южна Корея)
Стандарти с разширено географско приложение:
* ISO 10006:2003, Quality management systems — Guidelines for quality management in projects
* A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)
* PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment)
* ISEB Project Management Syllabus
* Microsoft Solutions Framework (MSF)
* Oracle Application Implementation Method {AIM}
Стандарти за оценка компетенцията на мениджъра на про-екта:
*ICB IPMA Competence Baseline (IPMA)
*PMCDF (САЩ)
*NCB UA (National Competence Baseline, Version 3.0) (Украйна)
*НТК (Русия)
 
 
Пионерите в [[UML]] [[Rational]] включват методология за управление на проекти за [[разработка на софтуер]] в своя ''Rational Unified Process''.
12

редакции