Разлика между версии на „Управление на проекти“

 
Съществуват много софтуерни инструменти за подпомаганен на управлението на проекти. Най-разпространен в световен мащаб е [http://office.microsoft.com/project Microsoft Project], въпреки че съществуват множество други продукти, които са много по-функционални, но и по-скъпи. Консултантската компания [http://www.gartner.com Gartner Group] ежегодно издава анализ на пазара на подобни продукти, наречен Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management Applications.
Продукти, ориентирани към автоматизация на услугите при управление на проекти (в алфабетен порядък) са:
* Agresso.
* Augeo Software.
* CA Clarity.
* Epicor Software.
* IRIS Software Group SharpOWL.
* Lawson.
* Maconomy.
* Microsoft Project Professional.
* Oracle E-Business Suite.
* Primavera Systems Evolve.
* QuickArrow.
SAP Professional Services Automation.
Другите групи програми са насочени към обслужване на продукти, управление на активи, управление на вътрешните процеси:
 
* DotProject - OpenSource система за управление на проекти.
В Интернет има и множество програми за управление на проекти с отворен код, но в болшинството си те покриват само някои аспекти на управлението на проекти и са недостатъчни за фирми със сериозен бизнес. За сравнително пълен списък можете да погледнете [http://dmoz.org/Computers/Software/Project_Management/Open_Source/ категорията в dmoz].
* Entexo iProject - Система за автоматизация на задачи при управление на проекти.
* ProjectMate - Руска PSA-система за автоматизация на про-фесионалната дейност. Има изход към MS Project.
* Invest Sign.
* eGroupWare - безплатен софтуер за управление на проекти.
* OpenProj - безплатен софтуер за управление на проекти, алтернатива на Microsoft Project.
* ProjectLibre- безплатен софтуер за управление на проекти, алтернатива на Microsoft Project.
* GanttProject- малка безплатна програма с диаграма на Гант и ресурси.
* Devprom - лека и гъвкава система за управление на проекти, който поддържа пълния цикъл на развитие на проекта.
Софтуер за съвместна работа по софтуерни проекти (разработване на софтуер):
* SVN.
* CVS.
* TFS (Team Foundation Server).
* Visual SourceSafe.
* Git.
В Интернет има и множество програми за управление на проекти с отворен код, но в болшинството си те покриват само някои аспекти на управлението на проекти и са недостатъчни за фирми със сериозен бизнес. За сравнително пълен списък можете да погледнете [http://dmoz.org/Computers/Software/Project_Management/Open_Source/ категорията в dmoz].
 
Друг списък можете да погледнете [http://dmoz.org/Computers/Software/Project_Management/Open_Source/ категорията в dmoz].
 
== Обучение ==
12

редакции