Разлика между версии на „Управление на проекти“

 
Съществуват много софтуерни инструменти за подпомаганен на управлението на проекти. Най-разпространен в световен мащаб е [http://office.microsoft.com/project Microsoft Project], въпреки че съществуват множество други продукти, които са много по-функционални, но и по-скъпи. Консултантската компания [http://www.gartner.com Gartner Group] ежегодно издава анализ на пазара на подобни продукти, наречен Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management Applications.
 
Продукти, ориентирани към автоматизация на услугите при управление на проекти (в алфабетен порядък) са:
* Agresso.
* Primavera Systems Evolve.
* QuickArrow.
* Елемент от точкуван списък
SAP Professional Services Automation.
Другите групи програми са насочени към обслужване на продукти, управление на активи, управление на вътрешните процеси:
* DotProject - OpenSource система за управление на проекти.
* Entexo iProject - Система за автоматизация на задачи при управление на проекти.
* ProjectMate - Руска PSA-система за автоматизация на про-фесионалнатапрофесионалната дейност. Има изход към MS Project.
* Invest Sign.
* eGroupWare - безплатен софтуер за управление на проекти.
* Visual SourceSafe.
* Git.
В Интернет има и множество програми за управление на проекти с отворен код, но в болшинството си те покриват само някои аспекти на управлението на проекти и са недостатъчни за фирми със сериозен бизнес.
 
Друг списък можете да погледнете [http://dmoz.org/Computers/Software/Project_Management/Open_Source/ категорията в dmoz].
12

редакции