Разлика между версии на „Международна система единици“

добавки по ен:
(добавки по ен:)
(добавки по ен:)
 
На 30 март 1791 година Националното събрание приема предложените от комитета принципи на новата десетична система за измерване и организира геодезични измервания между [[Дюнкерк]] и [[Барселона]], за да се определи дължината на меридиана. На 11 юли 1792 година комитетът предлага наименованията „метър“, „[[ар]]“, „[[литър]]“ и „[[грав]]“ за единиците за дължина, площ, обем и маса. Комитетът предлага и имената на производните единици да се образуват чрез добавяне на десетични представки, като „санти-“ за една стотна и „кило-“ за хиляда.{{hrf|Tavernor|2007|82}}
 
<!--
{{multiple image
| width1 = 140
| alt2 = Джеймс Кларк Максуел
| caption2 = Джеймс Кларк Максуел (1831-1879)
| footer = Уилям Томсън и Джеймс Кларк Максуел играят важна роля за разработването на принципа за кохерентност и при определянето на имена на много от единиците.{{hrf|Bureau International des Poids et Mesures|2012}}<ref name=LordKelvin/><ref name=special/><ref name=BIPMCentenary/><ref name=Maxwell2/>{{hrf|Tunbridge|1992|42-46}}{{hrf|Everett|1874|222-225}}{{hrf|Page|1975|12}}{{hrf|Maxwell|1873|242-245}}
}} -->
 
Закон от 7 април 1795 година дефинира единиците [[грам]] и килограм, които заменят дотогавашните граве и грав, а на 22 юни 1799 година, след като [[Пиер Мешен]] и [[Жан-Батист Жозеф Дьоламбр]] завършват измерването на меридиана, в [[Национален архив|Националния архив]] са поставени стандартните образци за метър и килограм. На 10 декември 1799 година, месец след [[преврат от 18 брюмер|преврата от 18 брюмер]], е приет законът, с който във Франция окончателно се въвежда [[метрична система|метричната система]].{{hrf|Bigourdan|2012|176}}{{hrf|Smeaton|2000|125-134}}
През първата половина на XIX век няма особена консистентност в избора на множители на основните единици - например мириаметърът (10 000 метра) се използва широко както във Франция, така и в части от [[Германия]], докато за маса се използва килограм (1000 грама), а не мириаграм.{{hrf|spasslernen.de|2011}}
 
През 1832 година германецът [[Карл Фридрих Гаус]] със съдействието на [[Вилхелм Вебер]] имплицитно дефинира секундата като основна единица, изразявайки земното магнитно поле в милиметри, грамове и секунди.{{hrf|Bureau International des Poids et Mesures|2012}} Дотогава интензивността на земното магнитно поле е описвана само в относително изражение. Техниката, използвана от Гаус е да уравновеси [[Момент на сила|момента]], предизвикван от земното магнитно поле в окачен магнит с известна маса, с момента, предизвикван от земното притегляне върху еквивалентна система.{{hrf|Gauss|1995|}}
 
През 60-те години на XIX век група на [[Британска асоциация за напредък на науката|Британската асоциация за напредък на науката]], включваща [[Джеймс Кларк Максуел]] и [[Уилям Томсън]], надгражда постигнатото от Гаус и дефинира формално концепцията за кохерентна система единици, съдържаща основни и производни единици. Принципът на кохерентност е използван успешно за дефинирането на единици, базирани на [[Система сантиметър-грам-секунда|Системата „Сантиметър-грам-секунда“]], като [[ерг]] за [[енергия]], [[дина]] за [[сила]], [[бария]] за [[налягане]], [[поаз]] за динамичен [[вискозитет]] и [[стоукс]] за кинематичен вискозитет.{{hrf|Page|1975|12}}
 
=== Метрична конвенция ===
* {{cite web | publisher = Bureau International des Poids et Mesures | year = 2014b | url = http://www.bipm.org/fr/convention/cgpm/ | title = Conférence générale des poids et mesures | work = bipm.org | accessdate = 2014-01-27 | lang = en}}
* {{cite web | publisher = encyclopedia.com | year = 2008 | url = http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830903071.html | title = Mouton, Gabriel | work = Complete Dictionary of Scientific Biography | accessdate = 2012-12-30 | lang = en}}
* {{cite journal | last = Everett (ed.) | journal = Report on the Forty-third Meeting of the British Association for the Advancement of Science held at Bradford in September 1873 | year = 1874 | title = First Report of the Committee for the Selection and Nomenclature of Dynamical and Electrical Units | publisher = British Association for the Advancement of Science | pages = 222–225 | quote = "Special names, if short and suitable, would ... be better than the provisional designation 'C.G.S. unit of ...'." | url = http://www.biodiversitylibrary.org/item/94452 | accessdate = 2013-08-28 | lang = en}}
* {{cite web | last = Gauss | first = Carl Friedrich | authorlink = Карл Фридрих Гаус | origyear = 1832 | year = 1995 | url = http://www.21stcenturysciencetech.com/translations/gaussMagnetic.pdf | title = The Intensity of the Earth's Magnetic Force Reduced to Absolute Measurement | work = 21stcenturysciencetech.com | publisher = 21stcenturysciencetech.com | accessdate = 2014-01-29 | lang = en}}
* {{cite web | publisher = ISO | year = 2009 | url = http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=30669 | title = ISO 80000-1:2009. Quantities and units -- Part 1: General | work = iso.org | accessdate = 2014-01-27 | lang = en}}
* {{cite book | last = Malaisé | first = Ferdinand Malaisé | url = http://books.google.com/?id=TQgHAAAAcAAJ&printsec=frontcover | title = Theoretisch-practischer Unterricht im Rechnen | location = München | year = 1842 | accessdate = 2013-01-07 | lang = de}}
* {{cite book | last = Maxwell | first = J C | year = 1873 | title = A treatise on electricity and magnetism | volume = 2 | publisher = Clarendon Press | location = Oxford | url = http://www.archive.org/stream/electricandmag02maxwrich | accessdate = 2011-05-12 | lang = en}}
* {{cite book | last = Page | first = Chester H. | year = 1975 | url = http://books.google.com/?id=nOG0SxxEu64C&pg=PA240 | title = The International Bureau of Weights and Measures 1875–1975: NBS Special Publication 420 | date = 20 May 1975 | coauthors = Paul Vigoureux (ed.) | publisher = National Bureau of Standards | location = Washington, D.C. | lang = en}}
* {{cite book | last = Quinn | first = Terry | year = 2012 | url = http://www.worldcat.org/title/from-artefacts-to-atoms-the-bipm-and-the-search-for-ultimate-measurement-standards/oclc/705716998/viewport | title = From artefacts to atoms : the BIPM and the search for ultimate measurement standards | publisher = Oxford University Press | quote = he [Wilkins] proposed essentially what became ... the French decimal metric system | isbn = 978-0-19-530786-3 | lang = en}}
* {{cite journal | last = Smeaton | first = William A | year = 2000 | url = http://www.platinummetalsreview.com/article/44/3/125-134/ | accessdate = 2013-06-18 | title = The Foundation of the Metric System in France in the 1790s: The importance of Etienne Lenoir's platinum measuring instruments | location = Ely, Cambridgeshire, United Kingdom | journal = Platinum Metals Review | volume = 44 | pages = 125–134 | issue = 3 | lang = en}}
* {{cite book | last = Tavernor | first = Robert | year = 2007 | title = Smoot's Ear: The Measure of Humanity | publisher = Yale University Press | isbn = 978-0-300-12492-7 | lang = en}}
* {{cite book | last = Taylor | first = Barry N. | coauthors = Ambler Thompson (ed.) | title = The International System of Units (SI) | year = 2008 | url = http://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330.pdf | accessdate = 2008-06-18 | publisher = National Institute of Standards and Technology|location= Gaithersburg, MD | lang = en}}
* {{cite book | last = Tunbridge | first = Paul | year = 1992 | title = Lord Kelvin, His Influence on Electrical Measurements and Units | url = http://books.google.com/?id=bZUK624LZBMC&pg=PR2 | isbn = 0-86341-237-8 | publisher = Peter Pereginus Ltd | lang = en}}
* {{cite web | publisher = University of St Andrews, Scotland | year = 2004 | url = http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Mouton.html | title = Gabriel Mouton | work = www-history.mcs.st-andrews.ac.uk | accessdate = 2014-01-28 | lang = en}}
* {{cite book | last = Wilkins | first = John | authorlink = Джон Уилкинс | year = 1668 | title = An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language | chapter = VII | publisher = The Royal Society | lang = en}}