Разлика между версии на „Камен Каменов“

редакция без резюме
 
== Публикации ==
[[МОНОГРАФИИ]]
Монографии
* Къде се крие социалният ни потенциал – управленски поглед, Библиотека Интелектуално богатство на СА „Д.А.Ценов”, АИ Ценов, 2012;
* Управленски процес и мениджърско поведение, Абагар, 2009;
* Съвременен мениджмънт, Съавтори - Никола Янков, Атанас Дамянов, Димитър Панайотов, АИ Ценов, 1997;
* Съвременни аспекти на мениджмънта, Съавтори - Никола Янков, Атанас Дамянов, Димитър Панайотов, Неделчо Митев, АИ Ценов, 1992.
 
[[СТУДИЯ]]
* Поведение и отношения в социалните структури, Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. CXVI, с. 7-43, АИ Ценов, 2013;
* Отговорност и отричане на различното поведение – граници и управленска устойчивост, Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. СХІ, с. 7-35, АИ Ценов 2009;
* Асиметрия в управленския процес, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 6, с. 7-30, АИ Ценов, 2006;
* Формално, неформално и функционално лидерство (глава пета в Лидерство и ръководство), Съавтори: Еленко Захариев, Мария Андреева, Милка Бакърджиева, Анатолий Асенов
АИ Ценов, 2004;
* Устойчивост на управленския процес, Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. СV, с. 5-45, АИ Ценов, 2003;
* Личността и социалната активност през призмата на сигурността, Юбилеен алманах : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век - Свищов, 2001 г., с. 34-45, АИ Ценов, 2001;
* Амбивалентни ситуации в мениджмънта, Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. ХСV, с. 147-167,АИ Ценов, 1999.
 
 
115

редакции