Разлика между версии на „Николай Боев“

редакция без резюме
 
Н. Боев бе инициатор за издаването на "[[Червена книга на Република България]]" в два тома, нейн съавтор и един от главните й редактори. Боев мечтаеше и за издаването на "една модерна тритомна "Птиците на България" от поредицата "[[Фауна на България (монография)]]" и въпреки, че към 1967 г. бе направил доста за подготвянето му, това издание се появява след повече от две десетилетия. Макар и доста закъснял, първият том се появява през 1990 г. Автор е и на повече от 120 статии за птиците в 5-томната "[[Кратка българска енциклопедия]]" (1963-1969)<ref>Боев, Н.1961-1968. (статии за птиците). - В: Кратка българска енциклопедия, тт.1-5, С. БАН.</ref> и на статиите за животинския свят в "Енциклопедия А - Я" (1974)<ref>Боев, Н. 1974. Енциклопедия "А-Я", С., БАН. 1-976. (статии в отдел "Зоология").</ref>, издадени от БАН, част от които са илюстрирани лично от него.
Като един от най-изявените популяризатори на природонаучни знания, Николай Боев е бил член на редакционните колегии на списанията: "Лов и риболов" (от 1955 г.), "Бодра смяна", "Защита на природата" (от създаването му през 1970 г.), "Наука и техника за младежта" (от 1967 г.), "Турист", "Курорти", "Наша Родина", "Природа и знание", "[[Космос]]", на туристическия вестник "Ехо" и вестниците "Вечерни новини" и "Септемврийче". Той е консултант при Държавната кинематография - Студия за научно-популярни филми и е член и на Висшия ловен съвет при Министерствотона горите и горската промишленост. Автор е и на 10 сценария за научно-популярни филми с природозащитна и зоологична тематика. С научната си дейност и огромните му приноси в областта на популяризацията на защитата на природата Николай Боев е смятан за основоположника на съвременната природозащита в България.За него авторитетното британско орнитологично списание "The Ibis" пише: „[Боев] е бащата на съвременната орнитология и природозащита в България. … Беше привилегия да го познаваш.“. <ref>Roberts, J. L. 1986. Nikolai Kroumov Boev, 1922-1985. - The Ibis, vol. 128(3): 457.</ref> 8 май (рождената дата на Николай Боев) е включен в природозащитния „Календар“на България.<ref> Аладжем, Св. 1998. Алманах природозащитата в дати и факти. Министерство на околната среда и водите. Американска агенция за международно развитие. София, 1-44.</ref>
 
== Източници ==