Разлика между версии на „Фобия“

Пунктуация
(Пунктуация)
 
 
* фобофобия, страх от възникване на фобии;
* погонофобия, страх от хора с бради;
* гленофобия, болестен страх от погледа на кукла;
* арахнофобия, болестен страх от паяци;
* кардиофобия, болестен страх от сърдечни заболявания;
* хинофобия, болестен страх от китайци;
* гинефобия, болестен страх от жени;
* педофобия, болестен страх от деца;
* философобия, болестен страх от философията;
* имофобия, болестен страх от противоречия, разногласия;
* танатофобия, болестен страх от смъртта;
* сотериофобия, болестен страх от влиянието на другите;
* сидеродромофобия, болестен страх от влакове, железопътни линии и пътувания с влакове;
* сколецифобия, вермифобия, болестен страх от червеи;
* ринофобия[[скупофобия]], болестенболезнен страх от носовеметли;
* орнитофобияринофобия, болестен страх от птициносове;
* орнитофобия, болестен страх от птици;
* порфирофобия, болестен страх от пурпурния цвят
 
Анонимен потребител