Разлика между версии на „Лозенска планина“

м
Климатът е мек, умерено континентален. Снежната покривка не се задържа дълго - 4 месеца.
 
Повечето реки и потоци пресъхват през лятото, особено по северните склонове. Дори по-дълга водна артерия като потокът в Беларски дол, приемащ няколко по-дълги потока до вливането си в река [[Искър]], през юли и август може да пресъхне напълно. Въпреки това в планината има достатъчно извори. По-известни са Бачул, Студен кладенец, Ибров кладенец, Светена вода, Ловджийската чешма, Гъркина чешма, Матейната чешма и Изворо. Най-голямата река, протичаща в пределите на Лозенска планина, е Ракита. От северната страна има множество къси и маловодни реки и потоци. Те са известни главно на по-старите жители на селата и на козари и говедари. Такива са Брожданска, Радиличка, Сакошка и Димовска бара, Блазно дере, Каменити дол, Ланчевска бара, Топлика, Буков дол и др. Над [[]]Нови хан е по-голямата река Студеница, която извира от северния склон на връх Мали Попов дял (1104 м) и има дълбока и красива долина. Също много красива е долината на Търнавска река. Езерата около село [[Габра]] - Тараторското и Суа ГабраБанището са добре познати на любителите на риболова. Макар и да се води като язовир, [[Панчарево]] е най-популярната от водните площи около [[София]]. [[Панчаревски минерален извор|Минералният извор]] при [[Панчаревско езеро|Панчаревското езеро]] е още от римско време, а вероятно и преди това е бил известен на [[траки]]те. Днес се намира под езерото, но водите му са изведени до чешмите и банята на самия бряг.
 
== Почви ==