Разлика между версии на „Газпром“

 
Стратегията за развитие на петролния бизнес предвижда, че годишното производство ще достигне 100 млн. тона нефтен еквивалент и капацитетът за рафиниране ще нарасне до 70 млн. тона до 2020 г. Нивото на производство през 2020 г. ще бъде постигнато чрез поетапно включване на всички изследвани области на Газпром Нефт (включително 50 % от дяловете на компанията в Славнефт и Томскнефт) в производствения процес, разширяване на ресурсната база чрез въвеждане в експлоатация на нефтени находища, възложени на други компании от Газпром Груп, както и чрез придобиване на нови лицензи. Газпром Нефт е решен интензивно да разширява присъствието си в чужбина в сегменти като производството и рафинирането, за да се повиши дела на чуждестранните производствени дейности в портфейла си до 10 % до 2020 г.
 
===Експорт===
 
 
522

редакции