Разлика между версии на „Аденозинтрифосфат“

м
Проба
0,4 мл разтвор А
0,2 мл разтоврразтвор В
0,5 мл от изследвания разтвор.
За определяне на концентрацията се приготвя стандартна проба, съдържаща определен обмеобем (1 М) на неорганичен фосфат
 
Стандарт
Контрола:
0,4 мл разтвор А
0,2 мл разтоврразтвoр В
0,5 мл
 
Анонимен потребител