Разлика между версии на „Прокуратура на България“

редакция без резюме
'''Прокуратурата на Република България''' (ПРБ) е структура на [[държавното обвинение]] в системата на съдебната власт на [[История на България#Република България (след 1989)|Република България]]. ПРБ е независима част от съдебната система, отделна от съда. Съгласно [[Конституцията на Република България]] структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата, а [[Главен прокурор на България|главният прокурор]] осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.<ref>[http://lex.bg/laws/ldoc/521957377 Конституция на Република България], чл. 126.</ref>
 
== Следствени органи ==
Според [[Конституция на Република България#Глава шеста: СЪДЕБНА ВЛАСТ|Конституцията на Република България]]
(Глава шеста, Чл. 128. Изм. - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) {{цитат|Следствените органи са в системата на съдебната власт. Те осъществяват разследване по наказателни дела в случаите, предвидени в закон.|}}
Следствени органи са [[Национална следствена служба|Националната следствена служба]] и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури. Следственият отдел в [[Софийска градска прокуратура|Софийската градска прокуратура]] е със статут на окръжен следствен отдел. (чл.148 от Закона за съдебната власт)<ref name=gov>{{Цитат уеб
| уеб_адрес = httphttp://www.prb.bg/main/bg/acts/5/
| заглавие = Слествени органи
| достъп_дата = 2014-03-31
| автор =
| дата =
| издател = Прокуратура на Република Бъллгария
| език =
}}</ref>
 
== Бележки ==