Разлика между версии на „Изречение“

м
 
=== Сложни ===
[[Сложно изречение|Сложното изречение]] съдържа повече от един предикативен център. Може да се каже, че изречение, което се състои от две или повече [[Просто изречение|прости изречения]], които заедно съставят смислово единство, се нарича [[Сложно изречение|сложно изречение]]. Сложното изречение има толкова сказуеми, от колкото прости изречения се състои.
 
: Например: „Отидох у леля ми, която беше направила сладки.“
 
==== Видове сложни изречения ====
Според начина на свързване на простите изречения в сложното има два основни вида сложни изречения.:
 
===== [[Сложно съчинено изречение|Сложно съчинено]] =====
(1) Човекът влезе в апарата, (2) закрепи се здраво на подпорите и (3) завърза въже около тялото си.
Изречението е сложно съчинено. То съдържа три прости изречения, всяко от които може да се употреби самостоятелно, без да загуби смисъла си:
 
Например: Той горял на огън за Матилда и решил или да загине, или да я спечели.
* [[Сложно съставно изречение|Сложни съставни]] изречения
 
===== Сложни съставни =====
Пример
:(1) Многолюдна тълпа наблюдаваше отстрани експерименталната подводна машина, (2) която всички наричаха „камбаната“.
* свързани подчинително
 
===== [[Сложно смесено изречение|Сложно смесено]] изречение =====
Сложно смесено изречение е сложно изречение, в което едни от простите изречения са свързани съчинително, а други — подчинително. (Буйните ниви скриваха слога от хищниците, а острите тръни убождаха всеки, който навлизаше в тях. Те могат да бъдат приложни допълнителни и др.) За да е изречението сложно смесено, трябва да има поне 3 прости изречения в неговия състав.