Струмишки конгрес на ВМРО (1924): Разлика между версии