Разлика между версии на „Юношество“

м
{{split|инициация}}
В антропологичен план юношеството се свързва с процеса на инициация. (Инициацията е буквално "тайно посвещаване"). Младият индивид трябва да премине от детството към света на възрастните, като придобие знанията и уменията типични за тях.
Древните хора са възприемали порастването като смърт на детето и раждането на възрастния. В тотемните обеществаобщества юношата е прекарвал своята инициация извън племето, изучавайки племенните тотеми, закони и ритуали и упражнявайки дейности, типични за мъжкото съсловие. Чак след придобиването на тези знания и умения, често и след полагането на изпит/изпитание, юношата е можел да се завърне в селото като възрастен индивид.
 
Традициите на инициация в различните обещстваобщества и периоди са много и многообразни. Общото е, че тя - този преход на юношата между детството и зрялата възраст - е от изключителна важност във всички култури. Юношата трябва да мине през тази инициация за да може да бъде интегриран в племето като зрял инсивид. Това е означавало да познава племенния [[тотем]]. Без това той няма да е пълноправен член на това племе.
При инициацията на юношите първата разлика е по полов признак. Тази на момичетата и тази на момчетата се различават една от друга в различните култури.
 
Вариантите са много: момчетата може да са подложени енократноеднократно или многократно (етапно) на изпитания. Тези изпитания са от азличен характер, като могат да бъдат и доста жестоки: в някои общества юношите били буквално измъчвани и постфактум оставяни сами в гората. Който успеел да излезе бивал приет в обществото.
 
Друг вариант е юношите да бъдат събирани в специални къщи извън селото. Там те живеели и бивали обучавани. Правилата в тези къщи отново може да са съвсем разнообразни. В някои общества било позволено, даже препоръчително, в тези къщи за младежи да идват и момичета. Така момчето можело да се "упражнява" в бъдещите си съпружески задължения.
Анонимен потребител