Разлика между версии на „Газпром“

445 байта изтрити ,  преди 6 години
редакция без резюме
Отвореното [[акционерно дружество]] „'''Газпром'''“ (на руски: Открытое Акционерное Общество „Газпром“) е една от най-големите компании и притежава най-големите залежи на [[природен газ]] в света. Централният офис на дружеството е в област Черьомушки, Югозападен административен окръг, [[Москва]], ул. „Наметкина“ 16.(http://www.gazprom.ru/contacts/) Името на предприятието е съкращение от руски език ('''Газ'''овая '''пром'''ышленность), което означава „газовата промишленост“. Газпром ОАО е създаден през 1989 г., когато Министерството на газовата промишленост на [[Съветския съюз]] се превръща в корпорация, запазвайки всички свои активи непокътнати. По-късно фирмата е частично приватизирана, но в момента [[правителство на Русия|руското правителство]] държи голяма част от контрола върху нея.
 
Газпром е глобална енергийна компания. Нейните основни бизнес дейности са геоложко проучване, производство, транспортиране, съхранение, обработка и продажба на газ, втечнен газ и нефт, както и производство и търговия на топлинна и електрическа енергия. Основната мисия на дружеството се състои в надеждни, ефективни и балансирани доставки към потребителите.на природен газ, други енергийни ресурси и техните производни.
 
Делът на дружеството в световните и руски газови резерви съставлява 18% и 72% съответно и допринася за 14% и 74% от глобалното и руско производство на газ. Понастоящем компанията активно изпълнява мащабни проекти, насочени към експлоатирането на газови ресурси на [[полуостров Ямал]], [[Арктическия шелф]], [[Източен Сибир]] и [[Далечния Изток]], както и проекти за проучване и добив на [[въглеводороди]] в чужбина.
 
Газпром е надежден доставчик на газ за руски и чуждестранни потребители. Дружеството притежава най-голямата мрежа в света за пренос на газ - унифицираната система за доставки на природен газ на Русия с обща дължина над 168 000 km. Газпром продава повече от половината от общо произведения газ на руските потребители и изнaся газ за повече от 30 страни в и извън рамките на бившия Съветски съюз.
 
Газпром е единственият производител и износител на втечнен природен газ в Русия. Дружеството е сред петте водещи производители на петрол и най-големият собственик на активи за генериране на енергия в страната. Тези активи представляват 17% от общата инсталирана мощност на националната енергийна система. Газпром има за стратегическа цел да се наложи като лидер сред глобалните енергийни компании чрез навлизане на нови пазари, разнообразяване на дейностите и осигуряване на надеждни доставки.
 
==Управление==
 
===Събрание на акционерите===
 
== Управление ==
=== Събрание на акционерите ===
Върховният орган на Отвореното акционерно дружество „Газпром“ е Общото събрание на акционерите, провеждано на годишна база. Общото събрание на акционерите също така свиква и извънредни заседания. Притежателите на обикновени акции имат право на глас в Общото събрание на акционерите. Всеки акционер има право да участва в събранието лично или чрез представител. Срещата се смята за законно свикана, ако повече от половината от акциите с право на глас са представени. От компетенциите на Общото събрание на акционерите е въвеждането на промени в Устава на Дружеството, одобряването на годишния отчет и на одитора, разпределянето на печалба, избора на Съвета на директорите и на Комисията по одит, вземането на решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството, както и за увеличаване или намаляване на собствения капитал.
 
=== Съвет на директорите ===
 
Съветът на директорите извършва общото управление на Дружеството, с изключение на въпросите, попадащи в компетенциите на Общото събрание на акционерите. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок до следващото годишно Общо събрание. Сред многото си задачи Съветът на директорите определя и приоритетните области на дейност на Дружеството, одобрява годишните програми за бюджет и инвестиции, приема решения за свикване на Общи събрания на акционерите и за формирането на органите на изпълнителната власт на Газпром, както и препоръчва стойността на дивидента за една акция.
 
=== Органи на изпълнителната власт ===
 
Председателят на Управителния комитет (едноличен орган на изпълнителната власт) и Управителният комитет (колективен орган на изпълнителната власт) ръководят текущата дейност на Газпром. Те гарантират спазването на решенията, взети от Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите, и са отговорни пред тях. Председателят и членовете на Управителния комитет се избират от Съвета на директорите за срок от пет години. По-специално, Управителният комитет изготвя годишния бюджет, инвестиционните програми, дългосрочните и краткосрочни планове, подготвя доклади, организира управлението на газовия поток и упражнява контрол върху работата на единната система за газови доставки на Русия.