Разлика между версии на „Сашо Дончев“

{{обработка}}
 
=== '''Сашо Георгиев Дончев''' ===
'''Сашо Георгиев Дончев''' е български предприемач и общественик, по-известен като един от основателите и настоящ изпълнителен директор на частната газова компания [[Овергаз|„Овергаз Инк.“ АД]].<ref name="ovg">[http://overgas.bg/web/guest/64company Информация на сайта на Овергаз]</ref><ref>http://www.business.bg/f-25402/overgaz.html</ref>
 
Завършил е специалностите'' „Строителство на газонефтопроводи, газохранилища и нефтобази“'' в Руския държавен университет за нефт и газ „И. М. Губкин“ и ''„Външноикономически отношения“'' в [[УНСС]]. От 1978 до 1991 г. работи в „Газстроймонтаж“. Ръководи изграждането на магистралния газопровод „Тула-Москва-Киев”. Заедно с други съдружници през [[1991]] създава „Овергаз“ ООД, а през 1992 - и „Овергаз Инк.“ АД. При учредяването на дружеството е избран за негов изпълнителен директор. Към настоящия момент компанията е вложила над 150 млн. евро в изграждането на над 2200 km газоразпределителна система, даваща възможност на около 300 000 домакинства да ползват природен газ. В периода 1999-2005 е президент на баскетболен клуб [[БК Ямбол|Ямбол]], като през този период отборът носи името Ямболгаз. <ref name=ovg/>
 
От 1978 до 1991 г. работи последователно като технически ръководител, проектант, началник отдел ''"Транзитен газопровод Русия-Турция"'' в „Газстроймонтаж“, директор на Строително-монтажното управление по изграждане на магистралния газопровод ''„Тула-Москва-Киев”''.
През 2011 г. е избран за председател на управителния съвет на [[Българска стопанска камара|Българската стопанска камара]].
 
Владее [[Английски език|английски]], [[Руски език|руски]] и [[Полски език|полски]] език. Женен, с двама сина. <ref name=tu/>
През 1991 г. заедно с други съдружници създава „Овергаз“ ООД, а през 1992 г. - „Овергаз Инк.“ АД. При учредяването на дружеството е избран за негов Изпълнителен директор. Към 2014 г. компанията е вложила над 165 млн. евро в изграждането на над 2200 км газоразпределителна мрежа, даваща възможност на близо 300 000 домакинства да ползват природен газ.
 
Сашо Дончев е един от инициаторите и авторите на ''Националната програма за развитие на газификацията в България, Концепцията за развитие на газификацията на България и на Проекта за газификация на населените места в България''.
 
==== Участие в национални и международни организации ====
Сашо Дончев е председател на Управителния съвет на [[www.bia-bg.com|Българската стопанска камара]]<ref>http://www.bia-bg.com/news/8131</ref>, [http://www.naturalgas.bg/ Българска асоциация Природен газ]<ref>http://www.naturalgas.bg/bg/news/view/id/139</ref>, [http://www.unglobalcompact.bg/ Българска мрежа на Глобалния договор на ООН]<ref>http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%BD-%D0%B8-%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_l.a_i.199335_at.1.html</ref>, Почетен председател на [http://brcci.net/bg/ Българо-руската търговско промишлена палата]<ref>http://brcci.net/bg/management.php
</ref> .
 
Освен това е член на Съвета на настоятелите на [http://www.tu-sofia.bg/ Техническия университет-София]<ref>http://www.tu-sofia.bg/university/52</ref> , на Управителния съвет на [http://sib.bg/ Съюза на издателите]<ref>http://sib.bg/za-sayuza/
</ref>, на Управителния съвет на [http://www.atanasburov.org/bg/home фондация "Атанас Буров"]<ref>http://www.atanasburov.org/bg/about-us/foundation/managing-board</ref>,
 
Сашо Дончев е член на Президиума<ref>http://www.ebconline.org.dd31428.kasserver.com/140_Presiding-Committee.html</ref> и Борда на директорите<ref>http://www.ebconline.org.dd31428.kasserver.com/150_Board-of-Executive-Directors.html</ref> на [http://www.ebconline.org.dd31428.kasserver.com/index.php Европейския делови конгрес]<ref>http://www.ebconline.org.dd31428.kasserver.com/150_Board-of-Executive-Directors.html</ref>
 
В периода 1999-2005 е президент на баскетболен клуб [[БК Ямбол|Ямбол]], като през този период отборът носи името Ямболгаз. <ref name="ovg" />
 
Собственик на близо 30% от акциите на "СЕГА"АД, издаващ вестник "СЕГА" - ежедневник с опозиционно звучене.
 
Владее [[Английски език|английски]], [[Руски език|руски]] и [[Полски език|полски]] език. Женен, с двама сина. <ref name=tu/>
 
Женен, с двама сина. <ref name="tu" />
 
== Бележки ==
<references />
Анонимен потребител