Разлика между версии на „Шестнайсетична бройна система“

м
редакция без резюме
м
м
{{обработка|форматиране}}
 
'''Шестнадесетичната бройна система''' е [[позиционна бройна система]], в която числата се представят с помощта на 16 динамични символа. Символите от '''0-9''' са представени чрез [[арабски цифри]], а латинските букви '''A, B, C, D, E, F (или a-f)''' взимат стойностите от 10-15. Всяка шестнадесетична цифра се представя като група от четири двоични цифри ([[бит]]). Причина за това е, че за съхраняването на данните в оперативната памет на електронноизчислителни машини се използва двоичен код.
 
При разработката на софтуер са разработи различни методи за представянето на шестнадесетичните символи:
* В URIs (както и в [[URL]]s), низ от символи написан като шестнадесетична двойка се изписва с „%“: <code><nowiki>http://www.example.com/name%20with%20spaces</nowiki></code>, където %20 е празното място между знаците (стойности 20<sub>16</sub> и 32<sub>10</sub>).
* В [[XML]] и [[XHTML]] знаците могат да бъдат изразени с аритметични код като „&#xcode“, където „code“ e 1-6 цифрено шестнадесетично число добавено към символ от [Уникод|Unicode]. В следствие &#x007А е еквивалент на „z“([[Уникод|Unicode]] стойност 007А , десетична 122)
*Цветовата гама в [[HTML]], [[CSS]] и X Windows могат да бъдат изразени с шест цифрен шестнадесетичен код (по две за червено, зелено и синьо, подредени в този ред) предхождан с #: бялото се възпроизвежда с #FFFFFF. В [CSS] това може да се представи и с 3 знака #FFF(бяло)
* В програмни езици като [[C++]], [[C Sharp|C#]], [[Java]], [[JavaScript]], [[Python]] и Windows PowerShell се пише 0x пред шестнадесетичното число:0xA12. Символи или символни низове могат да се представят с \x последвани от два шестнадесетични символа:\x1B.а
* Други езици като [[Паскал (език)|Pascal]] , [[Delphi]] , някои версии на [[BASIC]] ( Commodore ), GML и [[Forth]] използвате $ като префикс: $ 5A3 .
* В [http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4 Unicode] стандарт, символна стойност се представя с U + следвана от шестнадесетичен стойност: U +03B1 - гръцката буква алфа (α).
* Всички [[IPv6]] адреси могат да бъдат записани като осем групи от по четири шестнадесетични цифри, където всяка група е отделена от двоеточие ( : ).Валиден [[IPv6]] адрес: 2001:0 db8: 85a3: 0000:0000:8 A2E: 0370:7334
=== Ранните писмени представяния ===
Изборът на буквите от А - F да заместят цифрите от 10-15 не е универсален в ранната история на компютрите.
* Bendix G-15 компютри са използвали буквите U - Z вместо А - F.
* The Librascope LGP-30 използва букви F , G , J , K , Q и W .
 
== Ранно използване на шестнадесетична бройна система в компютъра ==
[[Двоична бройна система|Двоичната бройна система]] е много добра за [[Компютър|компютрите]], но има малък недостатък – броят на цифрите расте неимоверно бързо. Както се оказва, има и друга бройна схема, която също е благоприятна за компютрите: '''шестнадесетичната'''. Преди години, когато компютърът е бил все още съвсем ново откритие, хората, които го проектирали осъзнали, че трябва да се създаде '''стандарт''' за съхранение на информация. Тъй като компютрите могат да смятат само с двоични числа - '''букви, текст''' и други символи трябвало да бъдат съхранени като числа. Но притеснението им не е било само това. Те трябвало да се уверят, че числото, което, представя примерно ‘А’, ще бъде едно и също на всички компютри. За да се улесни това се създала [[ASCII]] (от Английски език – '''American Standard Code for Information Interchange''') таблицата. В нея има невидими символи, които изпълняват определи функции, като отместване на указателя (09), звън (07). Могат да се използват различни комбинации на само осем двоични цифри, или битове, за да се представи всеки символ на ASCII графиката.
'''128 знака''' можели да изглеждат много, но не след дълго разработчиците забелязали липсата на много от специалните гласни, използвани от '''[[Латински език|латинския език]]''', различни от [[Английски език|английския език]] като например: ä, é, û и Æ. Също липсвали и математически символи (±, µ, °, ¼) и знаци за парични валути, различни от ($) като (£, ¥, ¢). За да се компенсира тази липса, '''ASCII''' таблицата била разширена от '''128''' на '''256''' символа.
 
 
=== От Двоична в Шестнадесетична ===
Ако искаме да сметнем числото 1101000101000101111 <sub>(2)</sub> до число с база <sub>(16)</sub>, първо се разделя двоичното число на групи от по четири:
 
0110 1000 1010 0010 1111
F = 1111
 
Когато се съберат се получава, че = 68A2F<sub>(16)</sub> = 1101000101000101111 <sub>(2)</sub>.
 
=== От Десетична в Шестнадесетична ===
|F || * ||16<sup>0</sup> || = ||15 || * ||1 || = ||15
|-
|2 || * ||16<sup>1</sup> || = ||2 || * ||16 || = ||32
|-
|A || * ||16<sup>2</sup> || = ||10 || * ||256 || = ||2560
|-
|8 || * ||16<sup>3</sup> || = ||8 || * ||4096 || = ||32768
|-
|6 || * ||16<sup>4</sup> || = ||6 || * ||65536 || = ||393216
|}
 
Съвременните операционни системи с графичен интерфейс предлагат калкулатори, способни да преминават през различни бройни системи.
 
Във [[Microsoft Windows]], на калкулаторът може да бъде зададен научен стил/програмистки стил, който предлага преобразуване от [[двоична бройна система|двоична]], [[осмична бройна система|осмична]], [[десетична бройна система|десетична]] и шестнадесетична бройни системи. За шестнадесетична бройна система има специални бутони от A до F, които стават активни, когато се избере бройната система(Hex). Но в шестнадесетичен стил калкулаторът може да смята само цели числа.
 
В [[Ubuntu]], калкулаторът има научен изглед, който също поддържа пресмятането от различни бройни системи, което включва шестнадесетична. Също както във [[Microsoft Windows]], има специални бутони от A до F.
В [[Mac OS X]] вграденият калкулатор не поддържа пресмятането на различни бройни системи.
 
Други варианти :
* https://www.google.com/
:Може да се използва директно в търсачката като синтаксисът е следният: