Фунгицид: Разлика между версии

== Диапазон на действие на фунгицидите ==
 
Фунгицидите могат да действат на едно място или на много места. Единично (Single-site) действащите фунгициди са активни само в една точкточка, в един метаболитен път на патогена или срещу един важен ензим или протеини, необходими за гъбите. Затова тези фунгициди са високо специфични и те могат безопасно да се абсорбират в растенията, като по този начин изпълняват системни свойства. В резултат на тази специфична активност, гъбите са по-склонни да станат резистентни към фунгицида, защото една мутация в патогена обикновено позволява да се преодолее действието на фунгицида, например чрез предотвратяване свързването на активното място в гъбата. Характерно за контактните фунгициди е, че те действат на много места (multi-site), като по този начин повлияват на много гъби от различни класове.<ref name="morton" > Morton, V., McGrath, M.T., 2004. What are Fungicides. The Plant Health Instructor. PHI-I-2004-0825-01.</ref>
 
== Начин на действие на фунгицидите ==
Анонимен потребител