Разлика между версии на „Сократ“

== Любопитно ==
*Сократ е воювал поне три пъти, веднъж участвайки в потушаване въстание на колония на Атина, и два пъти срещу [[Спарта]] <ref>{{en икона}} [http://www.philosophypages.com/ph/socr.htm Кратка биография на Сократ]</ref>. В една битка дори всички атиняни били избити, но самият Сократ бил невъзмутима машина за убиване, заобиколен от трупове на врагове, и след много неуспешни опити спартанците повече не смеели да го доближат <ref>{{en икона}} [http://www.pbs.org/empires/thegreeks/characters/socrates_p3.html The Greeks]</ref>.
*Така нареченият 'демон' на Сократ е предмет на дискусии, започнали в от античността и продължаващи до днес <ref>За античните възгледи вж. накратко Zeller E., ''Socrates and the Socratic School'', LOndonLоndon: Longmans, 19681868, (Internet Archive); по-актуален преглед P. Destrée, "The Daimonion and the Philosophical Mission", Apeiron vol. 38 no. 2, 2005.</ref>. Платон в своята ''Апология на Сократ'' е съчинил негово признание, че "у мен се проявява нещо божеско или демонско ... някакъ глас, коъто явили ми се ме въздържа от това което мисля да направя, но никога не ме насърчава"<ref>Платон, ''Апология на Сократ'' (31д), Диалози, т.1 София:Наука и Изкуство. 1979,с. 54''</ref> Философи като [[Хегел]] и [[Ницше]]<ref>Хегел Г., ''История на философията'', т.2, София:Наука и Изкуство. 1982, с.95 и сл.; Ницще Ф.,''Раждането на Трагедията и др съч.'', София:Наука и Изкуство. 1990, гл. 13, и др.:</ref> в 19в. обръщат по специално внимание на тази сократова особеност, като по същото време започват и психиатричните спекулации по въпроса.
 
== Бележки ==
Анонимен потребител