Разлика между версии на „Михаил (архангел)“

ново
(ново за Архангел Михаил)
(ново)
В Откровението на свети [[Йоан Богослов]] е описана битката на свети Архангел Михаил и неговите ангели със седемглав и десеторог [[Дракон]], в резултат на което Драконът, наричан още [[Дявол]] или [[Сатана]], е прогонен от Царството небесно на земята.
 
Освен това според вярванията свети Архангел Михаил пази тялото на Моисей и превежда душите на мъртвите до ада или рая. Самото име Михаил буквално преведено означава "Кой е като Господ?" (miyka'el бил бойния вик на небесните армии на иврит).Архангел Михаил е най-добрият приятел на бога.Библята доказва,че Михаил е името с което е наричан Исус Христос преди и след зивотаживота си на земята.Архангел означава главен ангел още означава воен началник-предводител на верни ангели.И може би Исус Христос е самият Архангел Михаил-Исус е на земята,а Архангел Михаил е на небето.
 
Св. архангел Михаил е един от четиримата архангели в Стария Завет (заедно с [[Гавраил (архангел)|Гавраил]], [[Рафаил]] и [[Уриил]]) и един от седемте архангели в [[Библия|Библията]]. B народните вярвания е известен като "душевадец": той се спуска при умиращия, с нож изтръгва душата му и я отвежда в отвъдния свят, където заедно със [[Петър (апостол)|св. Петър]] я отправя в райската градина или в пъкъла (според това дали е праведна или грешна). Свети Архангел Михаил e още водач на ангелите и светец-покровител на войниците. Като началник на небесните войнства, свети Архангел Михаил е наричан също и "архистратиг" в православната традиция.
Анонимен потребител