Разлика между версии на „Ослен Криводол“

 
== География ==
Село Ослен Криводол се намира в полубалкански район, в предпланините на Стара Планинапланина. На изток от селището се намира връх Чепина и връх Глава, на запад връх Ветрен, а от север и юг са върховете Креща и Китката.
През селото минават три реки: Средна, Синьобръжка и Лижка, които на три километра северно от селото се вливат в река Искър (на около 2 и половина километра от селото).
 
 
== Забележителности ==
Високо скътан в полите на балкана се намира язовир Ослен Криводол, екологично чист и никога не замърсяван. Водите му водят началото си от три непресъхващи извора. ЯзовираЯзовирът се намира на около 3 км от селото. Природата около него е девствена и великолепна. Зарибен е и предлага чудесни условия за спортен риболов. На брега на язовира има изграден заслон с огнище.
 
На територията на селото има два архитектурни паметника, датиращи от средновековиетоСредновековието:
 
- Средновековна църква ,намираща се в местността "Гробището" на 1,5 км. северозападно от селото, обявена за паметник на културата в ДВ бр.91/1979 г.
 
- Средновековна крепост ,намираща се на 3 км. северно от селото, обявена за паметник на културата в ДВ бр. 90/1960 г., която все още не разкрита и изучена.
 
Това, което прави селото неповторимо, са многото непресъхващи извори на питейна вода, независимо от релефа на местността.
 
Заслужава да се отбележи, че в с. Ослен Криводол се прави хубава плодна и гроздова ракия О`Keйка.
== Личности ==
 
Първият висшист на селото е Дд-р Пело Дунов Пелов - роден на 30.06.1919 г. Завършил хуманна и ветеринарна медицина 1943 г.в СУ."СВ.Климент Охридски"-София. Участник в Отечествената война, о.з.полковник. Работил като ветеринарен лекар в Германия и Монголия. Владеел е писмено и говоримо руски, немски, френски, английски и испански език. Починал на 12.02.1997 г..Съпругата му, Благородна Божинова Цветанова-Пелова, е една от великите българки-мъченици, изтезавани в сръбските лагери заради смелостта да се наречеш Българин и да не продаваш българщината!!! И двамата са погребани в гробището на с.Ослен Криводол!
Пра-пра дядото на Дд-р Пелов е бил поп на с.Скравена-поп Стайко, който защитавайки семейството си (през турското робство), убива нападналия го турчин. Един от дядовците му е Ботев четник - дядо Илия.
 
<!-- == История == -->
Анонимен потребител