Разлика между версии на „Раяновци (област Видин)“

(→‎История: - мъниче, форматиране, има още за форматиране)
== Външни препратки ==
 
Това е едно маничемъниче, където се раждат много хубави картофи, имат лек розов отенакоттенък, но са много вкусни.Останали са почти само възрастни хора, младите , кой в Италия , кой в Испания, всеки се спасява.До самото селце се намира пещерата "Магура" и винарската изба, в която бутелират и отлежава много хубаво вино.Тук можеш да си набереш ароматни печурки, шипки, малини, къпини , а в балкана и боровинки.Селото е известно и с дърводобива, от балкана напрекъснато слизат коли с дървени трупи.
 
[[Категория: Села в Област Видин]]
 
В село Раяновци е роден проф. Цветан Желязков, д.п.н.:
Треньорски факултет
Катедра Теория на спорта
Сектор Теория на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 962-04-58(59,60) / вътр.: (271)
 
Образование и кариера
Дата и място на раждане: 24.12.1930 г. в с. Раяновци, Видински окръг
 
Завършва с отличие гимназия в гр. Белоградчик, а през 1953 г. със същия успех – ВИФ.
От 1967 г. е гл. асистент по баскетбол във ВИФ, а от 1970 г. е избран за доцент. От 1973 г. е ръководител катедра"Научни основи на спортната тренировка".
От 1976 до 1979 г. е Декан по СДК във ВИФ. През 1978 г. защитава докторската си дисертация на тема "Методологични основи на управлението и оптимизирането на спортната подготовка при висококвалифицирани спортисти". В основата на дисертационния труд са залегнали идеите на кибернетиката за управлението на сложни динамични системи, системно-структурния и еволюционния подход и съвременните представи за двигателната дейност в спорта като n-мерен континуум. Предмет на изследването са факторите на състезателната ефективност при висококвалифицирани баскетболисти. Обект на изследването е световния баскетболен елит – мъже и жени в периода 1968-1977 г. по време на Европейски, Световни и Олимпийски турнири. Разкриването на съответните закономерности и фактори на игровата ефективност е извършено със средствата и методите на многомерния статистически анализ. Въз основа на огромен фактически материал е изградена нормативна база и оптимизационни модели за основните страни на спортната подготовка на елитни отбори и състезатели по баскетбол.
От 1981 г. е професор по Теория и методика на спортната тренировка при ВИФ и НСА.
В периода от 1964 г. до Олимпиадата в Атланта, 1996 г. е перманентно свързан с изграждането и управлението на системата за олимпийска подготовка на България в качеството си на: старши треньор (1964, 1972); директор на "Центъра за научно-приложна дейност в спорта" (1981-1992); зам. Председател на българския спортен съюз (1982-1991); зам. Председател на "Държавния комитет за физ. възпитание и спорт" при МС (1995-1997).
От 1983 г. за два мандата е член на комисията по "Философските, педагогическите и социологическите науки при ВАК.
Член е на Научно-изследователския комитет към СИЕПС (съвет за физическо възпитание и спорт) при ЮНЕСКО, на Международна асоциация "Sport Kinetics", на борда на директорите на "American Biographical Institute", на редакционната колегия на списание "Kineziologija" - Загреб и на списание "Facta Univertatis" - Ниш.
Член е на Специализирания научен съвет по "Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура) към ВАК.
Ползва френски, руски и сърбохърватски езици.
Анонимен потребител