Разлика между версии на „Антоанета Василева“

 
=== Студии, статии и доклади ===
* Creating Innovation and Development of a New Product (Managing Innovations), Vassileva A., M.Tripunoski, A.Nikolovski, Forum Scientae Oeconomia, Volume 2, No 3, Academy of Business, Dabrowa Gornicza, Poland, 2014.
* International Competitiveness of Export-oriented Industries in Bulgaria – Vassileva, A., Petkov, V., Zhelev, P., Chinese Business Review, Volume 13, Number 1, 2014
* Глобалните доставки в международния бизнес, сп. Икономическа мисъл, бр.З, 2011.
* Публично-частното партньорство (ПЧП) - иновативен подход с възможност за иновации, в сборник „Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство", Димант, Бургас, 2009.
* Публично-частното партньорство в сферата на висшето образование, в сборник „Партньорството университет-бизнес: български и европейски измерения", УИ „Стопанство", София, 2009.
115

редакции