Разлика между версии на „Свети Димитър (Пловдив)“

м
м
* В. Пеев, Град Пловдив, минало и настояще, Пловдив, 1941
* Ст. Шишков, Пловдив в своето минало и настояще, Пловдив, 1926
* Драговитийски еп. Харитон, Принос към историята на Пловдивските храмове,. - В: Сборник в чест на Пловдивския митрополит Максим, София, 1931
* [[Васил Пандурски|Пандурски, В.]] Поглед върху строежа и разукрасата на пловдивските старинни църкви. – Духовна култура, 39, 1959, кн. 2, 27-28
* К. Възвъзова-Каратеодорова, Непресъхващи извори, Пловдив, 1975
* Коева, М. Паметници на културата през Българското възраждане: архитектура и изкуство на българските църкви. С., 1977, 127-128, фиг. 65, прил. 51-53