Тълкуване на правото: Разлика между версии

редакция без резюме
(Страницата съдържа поне един МЕП, който трябва да се премести в Wikidata)
Редакция без резюме
'''Тълкуването на правото''' е [[интелект]]уален процес, чиято цел е, от една страна, да определи смисъла на [[правна норма|правната норма]] в [[позитивно право|позитивното право]] ([[екзегеза]]) посредством интерпретация (уяснение), а от друга, да доведе този смисъл до [[знание]]то (за сведение) на други заинтересовани лица (обяснение или [[юриспруденция]]).
 
Накратко, тълкуването на правото се изразява в уяснение и разяснение на смисъла на правните норми.
 
== Тълкуване на закона ==
Обект на тълкуване при позитивното право е текста на нормативен акт или друг източник на правото. Този текст е организиран в съответствие с общите изисквания за [[нормотворчество]], както и с официално-деловия стил от [[стилистика]]та, посредством който се изразява волята на законодателя, опосредстваща тази на суверена, в изречения на говоримия писмен език.
 
При анализа на текста на нормативен акт преди всичко се установява дали този текст съдържа [[легална дефиниция|легална дефиниция]], ако ли не, се пристъпва първо към установяване смисъла на [[термин]]ите и другите думи, съдържащи се в него, както и към вътрешни връзки между тези думи в [[изречение]]то. Тестовия анализ включва два етапа: лексикално-морфологичен и синтактичен.
 
В повечето случаи, [[анализ]]а на самия текст не е достатъчен за правилното тълкуване на правото, което принуждава [[правоприлагащия орган]] да пристъпи към изясняване на контекста на източника на правото, т.е. към установяване на неговите [[семантика|семантични връзки]] с другите източници на правото, както и с другите явления от социалната действителност - виж и [[Sitz im Leben]].
 
== Способи и видове тълкуване ==
Съществуват различни методики за установяване на точната и конкретна [[воля]] на законодателя, които се изучават от специална правна дисциплина - ''[[юридическа техника]]''.
 
В зависимост от [[казус]]а, [[казуистика]]та разграничава следните видове тълкуване:
 
== Методология на тълкуването ==
За тълкуване на правото могат да се използват както всички [[научен метод|общонаучни методи]] на познанието ([[анализ]] и [[синтез]], [[индукция]] и [[дедукция]], [[абстракция]], [[аналогия]], [[моделиране]] и др.), така и частнонаучни, т.е. специфично-правни (догматичен анализ, метод на юридическата компаративистика, историко-правен метод и пр.). При тълкуването на правото в зависимост от задачата могат да се ползват методи от други науки, както и [[семиотика|семиотичен]] анализ на правните норми, текстове, актове, който позволява изясняването в максимална степен на широкия културен контекст на източника или източниците на правото по конкретния казус.
 
== Резултати от тълкуването на правото ==
 
[[Категория:Тълкуване на правото| ]]
 
[[de:Auslegung (Recht)]]
{{Link GA|ja}}
 
[[Категория:Страници съдържащи МЕП]]