Разлика между версии на „Свети Димитър (Пловдив)“

м
* Драговитийски еп. Харитон, Принос към историята на Пловдивските храмове. - В: Сборник в чест на Пловдивския митрополит Максим, София, 1931
* [[Васил Пандурски|Пандурски, В.]] Поглед върху строежа и разукрасата на пловдивските старинни църкви. – Духовна култура, 39, 1959, кн. 2, 27-28
* [[Козма Апостолидис|Αποστολίδης, Κ. Μ.]] Η της Φιλιππουπόλεως ιστορία από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων. Αθήνα, 1959, 298-300
* К. Възвъзова-Каратеодорова, Непресъхващи извори, Пловдив, 1975
* Коева, М. Паметници на културата през Българското възраждане: архитектура и изкуство на българските църкви. С., 1977, 127-128, фиг. 65, прил. 51-53
* Наръчник на Пловдивската епархия към нейното описание, съчинено от преподобния и малограмотен господин Константин иконом, свещеник пловдивски, и издадено с разноските на Негово високопреосвещенство пловдивския митрополит Г-н Паисий във Виена, 1819; преведе от гръцкия оригинал д-р Мирт. Апостолидис.- В: Известия на Българското географско дружество, III, 1935, сс. 188-206
* Храм Свети Великомъченик Димитър в Старинен Пловдив. Пловдив, 2008