Разлика между версии на „Птици“

Видове като [[фрегати]], [[чайки]] и [[скуа]] си набавят голяма част от своята храна посредством [[клептопаразитизъм]]. Те крадат плячката уловена от други видове птици и по рядко бозайници и с помощта на своята сила и агресивност пропъждат по-слабите хищни животни.<ref>{{cite journal |last=Miyazaki |first=Masamine |date=1 July 1996|title=Vegetation cover, kleptoparasitism by diurnal gulls and timing of arrival of nocturnal Rhinoceros Auklets |journal=The Auk |volume=113 |issue=3 |pages=698–702 |doi=10.2307/3677021 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Auk/v113n03/p0698-p0702.pdf|format=PDF |issn=09088857 |last2=Kuroki |last3=Niizuma |last4=Watanuki |first2=M. |first3=Y. |first4=Y.}}</ref><ref>{{cite journal |last=Bélisle |first=Marc |date=1 August 1995|title=Predation and kleptoparasitism by migrating Parasitic Jaegers |journal=The Condor |volume=97 |issue=3 |pages=771–781 |doi=10.2307/1369185 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v097n03/p0771-p0781.pdf|format=PDF |issn=00105422 |author2=Giroux}}</ref>
 
Понякога тясната хранителна специализация и недостатъканедостатъкът на храна могат да поставят видове птици на границата на измиране. Такъв е примерапримерът с ендемичния за [[Намибия]] [[крайбрежен корморан]] (''Phalacrocorax neglectus''), чиято численост през 198080-те години на 20. век рязко намаляла. Причина за това е намаляването на два вида, които са основна храна за вида - тихоокеанското попче (''[[Sufflogobius bibarbatus]]'') и лангустите от вида ''[[Jasus lalandii]]''.
 
Исторически погледнато, едни от най-големите летящи хищници на земята са били птици ([[аргентавис]] и [[орел на Хааст]]).