Разлика между версии на „Правителство на Рачо Петров 2“

=== 1904 ===
* 26 януари – [[Българо-турска спогодба (1904)|Българо-турска спогодба]] притъпява временно конфликта между двете държави чрез частична амнистия на участниците в Илинденско-Преображенско въстание, репатриране на бежанците и възпиране на [[ВМОК|върховистките]] чети.{{hrf|Енциклопедия „България“. Том 1|1978|493}}
* 30 март – Краткотраен [[Българо-сръбски договор (1904)|Българобългаро-сръбски съюзен договорсъюз]] предвижда реформи в [[Македония (област)|Македония]] и обща защита срещу австро-унгарска агресия.{{hrf|Енциклопедия „България“. Том 1|1978|488-489}}
* ноември – Приет е закон за обща митническа тарифа – основа на сключените година по-късно търговски договори с Русия, Германия, Англия и други държави с тарифи, закрилящи българското производство.{{hrf|Стателова|1999|186-191}}
* ноември – Парламентът ратифицира нов заем за 100 милиона лева от „Банк дьо Пари е де Пеи Ба“ за военни поръчки от Франция и строителство на жп линиите [[Търново]]–[[Трявна]] и [[Радомир]]–[[Кюстендил]].{{hrf|Стателова|1999|188}}
 
=== 1905 ===
* 29 януари – Закон за насърчаване на местната промишленост чрез безмитен внос на суровини, машини и строителни материали, намалени такси за железопътен превоз, отстъпване на държавни и общински терени и пр. води до бум в текстилната, хранителната промишленост, строителството и други отрасли през следващите години.{{hrf|Стателова|1999|186-191}}
* 9 юли – Сключен е митнически съюз със [[Сърбия]], който трябва да превърне двете страни в „обща търговска зона“, но изпълнението му е осуетено с икономически и политически натиск от [[Австро-Унгария]].{{hrf|Енциклопедия „България“. Том 1|1978|488-489}}