Разлика между версии на „Ветрогенератор“

редакция без резюме
'''Ветрогенераторът''' е устройство, което преобразува кинетичната енергия на въздушните маси над земната повърхност в [[електричество|електрическа енергия]], т.е. използва [[вятърна енергия]] за производството на електричество.
 
 
Тяхното движение (вятър) е предизвикано от топлината на Слънцето и движението на Земята. [[Въздух]]ът задвижва [[Въздушен винт|въздушния винт]] на ветро-енергийното съоръжение в резултат на разликата в налягането върху повърхностите на витлата. Въртенето им води до директно производство на [[механична енергия]], която може да се превърне в електрическа с помощта на електрогенератор. Етапи при изграждане на автономните системи:
Въздушни винтове с много добри аеродинамични качества се произвеждат като силови агрегати във ветрогенераторите, превръщайки кинетичната енергия на въздушните маси в механична енергия за производство на електрическа енергия.
 
 
ТяхнотоДвижението движениена въздушните маси - (вятър), е предизвикано от топлината на Слънцето и движението на Земята. [[Въздух]]ът задвижва [[Въздушен винт|въздушния винт]] като силов агрегат на ветро-енергийното съоръжение в резултат на разликата в налягането върху повърхностите на витлата. Въртенето им води до директно производство на [[механична енергия]], която може да се превърне в електрическа с помощта на електрогенератор. Етапи при изграждане на автономните системи:
*-етап на предварително оразмеряване според специфичните изисквания на клиента за захранваща мощност, работна площ и др;
*- определяне на оптималната топология (схема) на автономната система;
[[File:HAWT and VAWTs in operation medium.gif|thumb|right|250px|Трите основни вида ветрогенератори:<br> VAWT Savonius (Савониева турбина с вертикален ротор);<br> HAWT с въздушен винт и хоризонтален ротор;<br> VAWT Darrieus вертикален ротор]]
[[File:Savonius wind turbine.jpg|thumb|right|250px|[[Савониова турбина]] с вертикален ротор]]
*'''С вертикална ос на въртене'''.  Вятърните турбини с вертикална ос (VAWT) са тихи, икономични, перфектни и ефикасни за жилищно производство на енергия. Те имат ниска ефективност, работят при по-ниски ветроскорости, по-лесни са за обслужване и не изискват устройства за насочване към посоката на въздушния поток. Използват се където посоката на вятъра е силно променлива. Електрическите генератори са разположени в основата на ветрогенератора, което значително поевтинява конструкцията и монтажа и&#768;.
*'''с хоризонтална ос на въртене'''. Вятърните турбини с хоризонтална ос (HAWT) са често използвани за производство на по-голяма електрическа мощност. Те са далеч по-ефективни в сравнение с вятърните турбини с вертикална ос. Характерни особености:
: - монтират се върху кула, която позволява във височина поставянето на голямо и мощно витломоторно задвижване;
перпендикулярна на посоката на вятъра  
[[File:Vawt.jpg|thumb|right|250px|[[Турбина на Дариус]], работеща на принципа на подемната сила]]
б) ветроколела, работещи с подемната сила на вятъра:  
 
* Въздушен винт, превръщащ енергията на въздушния поток в [[механична енергия]], като се използва неговата аеродинамичната форма. Характерни особености:
 - подемната сила е резултат от разлика в налягането, която пък е разлика 
: - аеродинамичната форма на профила на въздушния винт (най-често плоско-изпъкнал), създава подемната сила и неговото въртеливото движение от обтичащият въздушнен поток в резултат на разликата в налягането от двете страни на плоскостите на винта;
 : - плоскостта на въртене е перпендикулярна на посоката на вятъра ;
 : - по броя на лопатките се делят на :
 *:: - бавноходови- Z ≤ 2 
 *:: - бързоходни Z ≥ 2 (от1 до 3)  
 
б) ветроколела, работещи с подемната сила на вятъра:  
между скоростта на вятъра под и над перката 
 
 - плоскостта на въртене е перпендикулярна на посоката на вятъра 
 
 - наричат се още лопатъчни (пропилерни) 
 
 - по броя на лопатките се делят на 
 
 *бавноходови- Z ≤ 2 
 
 * бързоходни Z ≥ 2 (от1 до 3)  
 
  ----> Ветроколела с комбинирано действие:  
 
 - тук се отнасят турбините със Савониевия ротор