Разлика между версии на „Ветрогенератор“

редакция без резюме
 
[[Image:Windmill 02.JPG|thumb|right|250px|Ветрогенератор с хоризонтален ротор]]
[[File:HAWT and VAWTs in operation medium.gif|thumb|right|250px|Трите основни вида ветрогенератори:<br> VAWT Savonius (Савониева турбина с вертикална ос);<br> HAWT с въздушен винт и хоризонтална ос;<br> VAWT Darrieus турбина с вертикална ос]]
 
'''Ветрогенераторът''' е устройство, което преобразува кинетичната енергия на въздушните маси над земната повърхност в [[електричество|електрическа енергия]], т.е. използва [[вятърна енергия]] за производството на електричество.
 
Движението на въздушните маси - вятър, е предизвикано от топлината на Слънцето и движението на Земята. [[Въздух]]ът задвижва ротор със специална конструкция или [[Въздушен винт|въздушниявъздушен винт]] като силов агрегат на ветро-енергийното съоръжение в резултат на разликата в налягането върху повърхностите на витлата. Въртенето им води до директно производство на [[механична енергия]], която може да се превърне в електрическа с помощта на електрогенератор. Етапи при изграждане на автономните системи:
 
*- етап на предварително оразмеряване според специфичните изисквания на клиента за захранваща мощност, работна площ и др;
Въздушни винтове с много добри аеродинамични качества се произвеждат като силови агрегати във ветрогенераторите, превръщайки кинетичната енергия на въздушните маси в механична енергия за производство на електрическа енергия.
 
 
Движението на въздушните маси - вятър, е предизвикано от топлината на Слънцето и движението на Земята. [[Въздух]]ът задвижва [[Въздушен винт|въздушния винт]] като силов агрегат на ветро-енергийното съоръжение в резултат на разликата в налягането върху повърхностите на витлата. Въртенето им води до директно производство на [[механична енергия]], която може да се превърне в електрическа с помощта на електрогенератор. Етапи при изграждане на автономните системи:
*-етап на предварително оразмеряване според специфичните изисквания на клиента за захранваща мощност, работна площ и др;
*- определяне на оптималната топология (схема) на автономната система;
*- определяне на оптимален ценови вариант;
*- изграждане на поддържаща конструкция, включващо стриктно спазване на монтажните изисквания;
*- монтиране на генератори - присъединяване на проводници и апаратура и включване към потребителската мрежа, спазвайки мерките за безопасност при монтаж и експлоатация;
*- обучение за работа със системата;
*- поддръжка.
 
===Според оста на въртене===
[[File:Windlahor.jpg|thumb|right|250px|Ветрогенератор с ротор с платна и с механизъм, който винаги определя оптималното положение на платното към вятъра]]
[[File:HAWT and VAWTs in operation medium.gif|thumb|right|250px|Трите основни вида ветрогенератори:<br> VAWT Savonius (Савониева турбина с вертикална ос);<br> HAWT с въздушен винт и хоризонтална ос;<br> VAWT Darrieus турбина с вертикална ос]]
*'''С вертикална ос на въртене'''.  Вятърните турбини с вертикална ос (VAWT) са тихи, икономични, перфектни и ефикасни за жилищно производство на [[енергия]]. Те имат ниска ефективност, работят при по-ниски ветроскорости, по-лесни са за обслужване и не изискват устройства за насочване към посоката на въздушния поток. Използват се където посоката на вятъра е силно променлива. Електрическите генератори са разположени в основата на ветрогенератора, което значително поевтинява конструкцията и монтажа и&#768;.
[[File:Savonius wind turbine.jpg|thumb|right|250px|[[Савониова турбина]] с вертикален ротор]]
*'''сС хоризонтална ос на въртене'''. Вятърните турбини с хоризонтална ос (HAWT) са често използвани за производство на по-голяма електрическа мощност. Те са далеч по-ефективни в сравнение с вятърните турбини с вертикална ос. Характерни особености:
*'''С вертикална ос на въртене'''.  Вятърните турбини с вертикална ос (VAWT) са тихи, икономични, перфектни и ефикасни за жилищно производство на енергия. Те имат ниска ефективност, работят при по-ниски ветроскорости, по-лесни са за обслужване и не изискват устройства за насочване към посоката на въздушния поток. Използват се където посоката на вятъра е силно променлива. Електрическите генератори са разположени в основата на ветрогенератора, което значително поевтинява конструкцията и монтажа и&#768;.
: - монтират се върху [[кула]], която позволява във височина поставянето на голямо и мощно витломоторно задвижване;
*'''с хоризонтална ос на въртене'''. Вятърните турбини с хоризонтална ос (HAWT) са често използвани за производство на по-голяма електрическа мощност. Те са далеч по-ефективни в сравнение с вятърните турбини с вертикална ос. Характерни особености:
: - монтират се върху кула, която позволява във височина поставянето на голямо и мощно витломоторно задвижване;
: - вятърната турбина е насочена по посоката на вятъра;
: - витлата имат високо-ефективен аерординамичен профил, подобен на самолетно крило; 
 
===Според принципа им на действие===
[[File:Vawt.jpg|thumb|right|250px|[[Турбина на Дариус]] с аеродинамичен профил на роторните лопати, работеща на принципа на подемната сила]]
 
[[File:Savonius wind turbine.jpg|thumb|right|250px|[[Савониова турбина]] с вертикален ротор]]
* Вятърни [[Турбина|турбини]], работещи на принципа на съпротивлението срещу тласкащата сила на въздушния поток. При задвижването им се използва различния коефициент на съпротивлението оказван на протичащия флуид от изпъкналата или вдлъбната площ на ротора на въздушната турбина. Роторът на турбините е вертикален и е съставен от две или три цилиндрични полукръгли или бъбрековидни лопати с голяма обтичана повърхност. Оста на въртене е перпендикулярна на посоката на флуида. ТеКонструкциите на подобни ветрогенератори може условно да се делятопределят накато:
 
:- каруселни:-към неработната част на лопатките се закрепва преграда или се ориентират с ребро срещу вятъра; 
:- роторни с ротационни платна - има механизъм, който винаги определя оптимално положение на платното спрямо вятъра;
 
:- барабанни – те са с хоризонтална ос на въртене, перпендикулярна на посоката на вятъра. 
ориентират с ребро срещу вятъра 
 
-роторни 
 
-барабанни – те са с хоризонтална ос на въртене, 
 
перпендикулярна на посоката на вятъра  
[[File:Vawt.jpg|thumb|right|250px|[[Турбина на Дариус]], работеща на принципа на подемната сила]]
 
* Въздушен винт, превръщащ енергията на въздушния поток в [[механична енергия]], като се използва неговата аеродинамичната форма. Характерни особености:
:: - бързоходни Z ≥ 2 (от1 до 3)
 
* Ветрогенератори с ротори, с комбинирано действие - оказващи съпротивление на въздушния поток и създаващи подемна сила от специалната си форма. Особености:  
б) ветроколела, работещи с подемната сила на вятъра:  
: - тук се отнасятотнася конструкцията на турбините със СавониевияСавониов ротор 
 
:: - роторът им е съставен от две или три полукръгли или бъбрековидни лопатки;
  ----> Ветроколела с комбинирано действие:  
:: - вътрешните краища на лопатките достигат до средата на ротора. Те пропускат въздушния поток, като действието на турбината е оказване на съпротивление и създаване на сили за завъртане, а така също и подемна сила от специфичния профила близък да аеродинамичния;
 
:: - оста на въртене е перпендикулярна на посоката на вятъра  .
 - тук се отнасят турбините със Савониевия ротор 
 
 - роторът им е съставен от две или три 
 
полукръгли или бъбрековидни лопатки 
 
 - вътрешните краища на лопатките достигат до 
 
средата на ротора 
 
 - оста на въртене е перпендикулярна на посоката на вятъра   
 
== Вижте също ==