Разлика между версии на „Управление на проекти“

м
кор.
м (кор.)
'''Управление на проекти''' е науката за [[Проект (начинание)|проектите]]. В нея главна роля играе [[Ръководител на проекти|ръководителят на проекти]]. Според дефиниция, въведена отсъс стандарта [[Project Management Body of Knowledge|PMBOK]] (виж Методологии) управлението на проекти е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите на и изискванията към проекта.
 
== Методологии и стандарти ==
Има различни организации по света, които въвеждат стандартизирани методологии за управление на проекти. Най-старата и най-популярна в световен мащаб е Международната асоциация по управление на проекти ([http://www.ipma.ch International Project Management Association - – IPMA]), основана в [[Европа]] през 1965 г. под името INTERNET. Неин член в България е Българската асоциация по управление на проекти. Друга авторитетна организация е Project Management Institute (PMI), базирана в [[Съединени американски щати|САЩ]] и с клонове в цял свят. PMI периодично издава книга за сферите на знание в управлението на проекти (''A Guide to the Project Management Body of Knowledge'', [[PMBOK Guide]]).
 
Американският Институтът за Управлениеуправление на Проектипроекти (PMI) е основан през 1969 г. и е водеща професионална асоциация по управление на проекти, обединяваща повече от 135 000 члена.
Сертификацията PMI е единствената в света, сертифицирана по стандарта ISO 9001.
 
СертификациятаОрганизацията PMI е единствената в света, сертифицирана по стандарта [[ISO 9001]].
 
Действащи стандарти на PMI са: PMBOK GUIDE 2000, WBS Practical standard, PMCDF, OPM3. В разработка са следните стандарти: PMBOK Extensions, Practical Standard for Earned value Management.
 
Рамковият стандарт Project Management Body of Knowledge (PMBOK) включва в себе си няколко области на знания от проектния мениджмънт. Даденият стандарт представлява по-скоро ръководство, а не методология за неговото прилагане.
 
Национални стандарти:
*CEPM (Индия)
*PROMAT (Южна Корея)
Стандарти с разширено географско приложение:
* ISO 10006:2003, Quality management systems – Guidelines for quality management in projects
* A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)
* PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment)
* Microsoft Solutions Framework (MSF)
* Oracle Application Implementation Method {AIM}
Стандарти за оценка компетенцията на мениджъра на про-екта:
*ICB IPMA Competence Baseline (IPMA)
*PMCDF (САЩ)
*NCB UA (National Competence Baseline, Version 3.0) (Украйна)
*НТК (Русия)
 
Много популярна в [[Европа]] методология е PRINCE2, създадена и поддържана от правителството на [[Великобритания]].
 
Пионерите в [[UML]] [[Rational]] включват методология за управление на проекти за [[разработка на софтуер]] в своя ''Rational Unified Process''.
 
 
== Сфери на знание ==
 
Според PMBOK за успешно управление на проекти са необходими знания в 9 сфери:
 
 
== Класификация ==
 
Няма строга класификация на наименованията на елементите в [[Съставна структура на работата|съставната структура на работата]], но може да се каже, че от малки към големи, отделните компоненти следват определени названия. В зависимост от спецификата на конкретното начинание, между различните нива може да има произволен брой преходни:
 
* Задание - – смятано за най-малкото ниво, което е достатъчно тривиално да бъде поверено на един или малко хора за изпълнение в кратки срокове. Примери: Начертаване на скици за вътрешно обзавеждане на стая, програмиране на един отделен софтуерен компонент
* Пакет - – група от няколко задания, най-често поверена на някой от основния екип на проекта. Пример: Извършване на научноизследователската дейност в рамките на един проект
* [[Проект (начинание)|Проект]]
* Програма - – група от проекти. Често не всички съставни проекти са ясни от самото начало. В рамките на програми не е изключено да има и повтарящи се операции. Примери: [[Космическа програма на СССР]], [[Платформа (политика)|политическа платформа]]
* Стратегия - – Пример: [[Лисабонска стратегия]]
* Политика
 
== Софтуер за управление на проекти ==
Съществуват много софтуерни инструменти за подпомаганенподпомагане на управлението на проекти. Най-разпространен в световен мащаб е [http://office.microsoft.com/project Microsoft Project], въпреки че съществуват множество други продукти, които са много по-функционални, но и по-скъпи. Консултантската компания [http://www.gartner.com Gartner Group] ежегодно издава анализ на пазара на подобни продукти, наречен Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management Applications.
 
Продукти, ориентирани към автоматизация на услугите при управление на проекти (впо алфабетеназбучен порядъкред) са:
Съществуват много софтуерни инструменти за подпомаганен на управлението на проекти. Най-разпространен в световен мащаб е [http://office.microsoft.com/project Microsoft Project], въпреки че съществуват множество други продукти, които са много по-функционални, но и по-скъпи. Консултантската компания [http://www.gartner.com Gartner Group] ежегодно издава анализ на пазара на подобни продукти, наречен Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management Applications.
 
Продукти, ориентирани към автоматизация на услугите при управление на проекти (в алфабетен порядък) са:
* Agresso.
* Augeo Software.
Другите групи програми са насочени към обслужване на продукти, управление на активи, управление на вътрешните процеси:
 
* DotProject - – OpenSource система за управление на проекти.
* Entexo iProject - – Система за автоматизация на задачи при управление на проекти.
* ProjectMate - – Руска PSA-система за автоматизация на професионалната дейност. Има изход към MS Project.
* Invest Sign.
* eGroupWare - – безплатен софтуер за управление на проекти.
* OpenProj - – безплатен софтуер за управление на проекти, алтернатива на Microsoft Project.
* ProjectLibre- безплатен софтуер за управление на проекти, алтернатива на Microsoft Project.
* GanttProject- малка безплатна програма с диаграма на Гант и ресурси.
* Devprom - – лека и гъвкава система за управление на проекти, който поддържа пълния цикъл на развитие на проекта.
 
Софтуер за съвместна работа по софтуерни проекти (разработване на софтуер):
* SVN.
* Visual SourceSafe.
* Git.
В Интернет има и множество програми за управление на проекти с отворен код, но в болшинството си те покриват само някои аспекти на управлението на проекти .
 
В Интернет има и множество програми за управление на проекти с отворен код, но в болшинствотопо-голямата си част те покриват само някои аспекти на управлението на проекти .
Друг списък можете да погледнете [http://dmoz.org/Computers/Software/Project_Management/Open_Source/ категорията в dmoz].
 
Друг списък можете да погледнетесе види в [http://dmoz.org/Computers/Software/Project_Management/Open_Source/ категорията в dmoz].
== Обучение ==
 
== Обучение ==
Управлението на проекти е дисциплина, която много широко се застъпва в университетите по света. В България курсове по управление на проекти се водят ежегодно през летния семестър в [[Софийски университет]]. Както и всички други лекции в рамките на СУ, те са отворени за външни посетители. В [[Университет по архитектура, строителство и геодезия]] също са провеждани курсове. Във ВУАРР, град Пловдив дисциплината "Управление„Управление на проекти"проекти“ се преподава от 2011 година, като за повечето специалности е задължителна. Обучението там е съгласно стандарта за управление на проекти: ISO 21500:2012 “Ръководство за управление на проекти”
 
Поради интересътинтереса на индустрията към областта, има и множество професионални курсове.
 
== Външни препратки ==
* [http://www.tenstep.bg Методологията TenStep (на български език)]
; Игри
* Първа глава от [http://foundation.cult.bg/5lenghts_final_2_demo/ Пет дължини свободен стил] - – онлайн книга на български, синтезираща знания за управлението на проекти в областта на изкуството и културата
* http://www2.dot.ca.gov/hq/cpsd/PM_sim/Sim/home.htm - – онлайн игра, свързана с управлението на проекти
 
[[Категория:Управление на проекти| ]]