Разлика между версии на „Триене“

разширение
(+ commonscat)
(разширение)
Във [[физика]]та '''триене''' се нарича [[тангента|тангенциалната компонента]] на силата на взаимодействие между две притиснати една към друга повърхности. Триенето води до съпротивление срещу движение между повърхностите и може да предизвика механични [[деформация|деформации]] и нагряване.
 
==Сила на триене==
'''Коефициентът на триене''' е число, характеризиращо степента на триене между дадена двойка материали. Например [[лед]]ът върху [[метал]] има много нисък коефициент на триене (те се плъзгат лесно един върху друг), а [[гума]]та върху [[асфалт]] има много висок коефициент на триене (те не се плъзгат лесно един спрямо друг). Стойностите на коефициента на триене обикновено са между 0 и 1. Колкото по-гладки са плъзгащите повърхности, толкова коефициентът на триене е по-малък. За намаляване на триенето между работни повърхности се използват различни видове [[смазка|смазки]] и [[машинно масло|масла]].
 
Разработени са таблици за коефициенти на триене <ref> http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Tribology/co_of_frict.htm#coef</ref> за ползване при конструкторски или други разработки и изчисления.
 
В случая на сцепление '''силата на триене''' е пропорционална на силата, притискаща повърхностите една към друга, и на коефициента на триене:
 
 
Както се вижда от формулата, силата на триене не зависи от размера на контактната площ между двете тела. Нейната [[посока]] е винаги противоположна на посоката на движение. В случая на сцепление става дума за посоката, в която би тръгнало тялото, ако силата на триене я нямаше.
 
==Коефициент на триене==
'''Коефициентът на триене''' '''μ<sub>f</sub>''' е безразмерно число, характеризиращо степента на триене между дадена двойка материали. Този коефициент за болшинството материали не превишава 1 и обикновено е в диапазона между 0,1 и 0,5. Например [[лед]]ът върху [[метал]] има много нисък коефициент на триене (те се плъзгат лесно един върху друг), а [[гума]]та върху [[асфалт]] има много висок коефициент на триене (те не се плъзгат лесно един спрямо друг). Стойностите на коефициента на триене обикновено са между 0 и 1. Колкото по-гладки са плъзгащите повърхности, толкова коефициентът на триене е по-малък. За намаляване на триенето между работни повърхности се използват различни видове [[смазка|смазки]] и [[машинно масло|масла]].
 
Ако коефициентът на триене '''μ<sub>f</sub> > 1 ''', това означава, че между триещите се повърхности има адхезия и нейното влияние се отчита със закона на Амонтон — Кулон:
 
:::: <math>\mu_f ={F_\mathrm{f} \over F_\mathrm{p} + F_\mathrm{a}}</math>.
 
Разработени са методи за измерване на коефициентите на триене между отделни материали, които намират практическо приложение в т. нар. система за измерване '''трибометрия'''. <ref>Сарман, Жан-Пиер. Енциклопедичен речник по физика, превод от френски и съставителство проф. д-р фн Петко Девененски, Издателство Мартилен, София, 1995, с.250 ISBN 954-598-041-9 </ref> За ползване при конструкторски или други разработки и изчисления са създадени специализирани таблици. <ref> http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Tribology/co_of_frict.htm#coef</ref>
 
Съществува триене и при търкаляне ([[ротация]]), но то е с няколко [[порядък|порядъка]] по-малко отколкото в предните случаи, което обяснява ползата от откриването на колелото.