Разлика между версии на „Радиалносиметрични“

(authority)
[[Томас Кавалиър-Смит]] дефинира подцарство наречено Radiata през 1983 г., състоящо се от типовете [[Porifera]] (водни гъби), [[Myxozoa]], [[Placozoa]], [[Cnidaria]] (мешести) и [[Ctenophora]] (гребенести), като по този начин включва всички животни, които не са причислени към Bilateria.
 
Класификация на на Лин Маргулис и К.В. Шварц, запазва Cnidaria и Ctenophora в Radiata. Кладистичните класификации не признават Radiata, като единен клон на животните.
 
Radiata, са двупластни, което означава, че има два основни зародишни слоя: [[ендодерма]] и [[ектодерма]], които се запазват през целият им жизнен цикъл.
 
Въпреки че радиална симетрия обикновено се дава като определяща черта на радиалносиметричните, няколко членове на класа [[Anthozoa]], които понастоящем се считат за най-основната и най-старата група на Cnidaria, всъщност са двустранно симетрични. ''[[Nematostella vectensis]]'' е един такъв пример. По-нови изследвания категорично показваапоказва, че двустранната симетрия еволюира преди разделянето между и Bilateria Cnidaria, и че радиално симетричните мешести, вторично са развили радиална симетрия, което означава, че двустранната симетрия при видове като ''Н. vectensis'', е първична. Също така на свободно плуващите ларви на мешести (planula) показват двустранна симетрия. Гребенистите също показват двустранна симетрия.
 
== Източници ==
Анонимен потребител