Разлика между версии на „Тракийско въстание (1829)“

[http://www.promacedonia.org/ss/ss_4.html Стефан Дойнов, Странджа-Сакар в годините на Руско-Турската война от 1828—1829 г<span> </span>"Културно-историческо наследство на Странджа-Сакар", стр. 78, съставител на сборника Валерия Фол, София 1987.]
 
Ради Боев, Антитурското движение на населението от Българското черноморско крайбрежие през Руско-турската война 1828–1829 г.,Военноисторическия-сборник, год. ХХХІХ, 5, С 1970.
Смык, А. А. Черноморский флот в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Дриновський збiрник. Том V. 2012, стр. 332-333 
 
Смык, А. А. Черноморский флот в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Дриновський збiрник. Том V. 2012, стр. 332-333 
 
Стефан Дойнов, Българите в Украйна и Молдова през Възраждането (1751-1878), Академично издателство „Марин Дринов“, София 2005.
Анонимен потребител