Разлика между версии на „Шестнайсетична бройна система“

м
Премахнати редакции на 46.55.130.12 (б.), към версия на 2001:67C:20D0:3A:ADEF:6DF1:F95:9CCA
(Заместване на съдържанието на страницата с „* Категория:Бройни системи“)
м (Премахнати редакции на 46.55.130.12 (б.), към версия на 2001:67C:20D0:3A:ADEF:6DF1:F95:9CCA)
'''Шестнадесетичната бройна система''' е [[позиционна бройна система]], в която числата се представят с помощта на 16 динамични символа. Символите от '''0-9''' са представени чрез [[арабски цифри]], а латинските букви '''A, B, C, D, E, F (или a-f)''' взимат стойностите от 10-15. Всяка шестнадесетична цифра се представя като група от четири двоични цифри ([[бит]]). Причина за това е, че за съхраняването на данните в оперативната памет на електронноизчислителни машини се използва двоичен код.
*
 
== Представяне ==
=== Писмено представяне ===
==== Използване на 0–9 и A–F ====
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="infobox" style="text-align: center; border: 2px">
<tr style="background:black; height:2px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr style="background:#c0c0ff; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="width:5px"><b>0</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td style="width:5px">0<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td style="width:5px">0<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:white; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>1</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>1<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>1<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:white; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>2</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>2<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>2<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:#e1e1ff; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>3</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>3<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>3<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:black; height:2px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr style="background:white; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>4</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>4<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>4<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:#e1e1ff; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>5</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>5<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>5<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:#e1ffe1; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>6</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>6<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>6<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:white; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>7</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>7<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>7<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:black; height:2px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr style="background:white; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>8</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>8<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>10<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:#e1ffe1; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>9</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>9<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>11<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:#e1e1ff; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>A</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>10<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>12<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:white; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>B</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>11<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>13<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:black; height:2px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr style="background:#e1e1ff; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>C</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>12<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>14<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:white; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>D</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>13<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>15<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:white; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>E</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>14<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>16<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:white;width:24px">0</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:#c0c0ff; color:black; height:24px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td><b>F</b><sub>hex</sub></td>
<td>=</td>
<td>15<sub>dec</sub></td>
<td>=</td>
<td>17<sub>oct</sub></td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:red;width:24px">1</td>
<td style="background:black; width:2px"></td>
</tr>
<tr style="background:black; height:2px">
<td style="background:black; width:2px"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
 
За да не се обърква представянето на символите в различните бройни системи се използват няколко установени практики. Една от тях е при изписването на знаците да се слага долен индекс, който показва основата на бройната система. Например 119<sub>10</sub> в десетична и е равно на 77<sub>16</sub> в шестнадесетична. Други предпочитат индекса да е текстов 119<sub>decimal</sub> или 119<sub>d</sub> - десетична, 77<sub>hex</sub> или 77<sub>h</sub>– шестнадесетична. Изписването на отрицателни числа става по същият начин както и в десетична бройна система с "-".
 
При разработката на софтуер са разработи различни методи за представянето на шестнадесетичните символи:
* В URIs (както и в [[URL]]s), низ от символи написан като шестнадесетична двойка се изписва с „%“: <code><nowiki>http://www.example.com/name%20with%20spaces</nowiki></code>, където %20 е празното място между знаците (стойности 20<sub>16</sub> и 32<sub>10</sub>).
* В [[XML]] и [[XHTML]] знаците могат да бъдат изразени с аритметични код като „&#xcode“, където „code“ e 1-6 цифрено шестнадесетично число добавено към символ от [Уникод|Unicode]. В следствие &#x007А е еквивалент на „z“([[Уникод|Unicode]] стойност 007А, десетична 122)
*Цветовата гама в [[HTML]], [[CSS]] и X Windows могат да бъдат изразени с шест цифрен шестнадесетичен код (по две за червено, зелено и синьо, подредени в този ред) предхождан с #: бялото се възпроизвежда с #FFFFFF. В [CSS] това може да се представи и с 3 знака #FFF(бяло)
* В програмни езици като [[C++]], [[C Sharp|C#]], [[Java]], [[JavaScript]], [[Python]] и Windows PowerShell се пише 0x пред шестнадесетичното число:0xA12. Символи или символни низове могат да се представят с \x последвани от два шестнадесетични символа:\x1B.а
* Други езици като [[Паскал (език)|Pascal]], [[Delphi]], някои версии на [[BASIC]] ( Commodore ), GML и [[Forth]] използвате $ като префикс: $ 5A3.
* В [http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4 Unicode] стандарт, символна стойност се представя с U + следвана от шестнадесетичен стойност: U +03B1 - гръцката буква алфа (α).
* Всички [[IPv6]] адреси могат да бъдат записани като осем групи от по четири шестнадесетични цифри, където всяка група е отделена от двоеточие ( : ).Валиден [[IPv6]] адрес: 2001:0 db8: 85a3: 0000:0000:8 A2E: 0370:7334
 
=== Ранните писмени представяния ===
Изборът на буквите от А - F да заместят цифрите от 10-15 не е универсален в ранната история на компютрите.
* Bendix G-15 компютри са използвали буквите U - Z вместо А - F.
* The Librascope LGP-30 използва букви F, G, J, K, Q и W.
 
== Ранно използване на шестнадесетична бройна система в компютъра ==
[[Двоична бройна система|Двоичната бройна система]] е много добра за [[Компютър|компютрите]], но има малък недостатък – броят на цифрите расте неимоверно бързо. Както се оказва, има и друга бройна схема, която също е благоприятна за компютрите: '''шестнадесетичната'''. Преди години, когато компютърът е бил все още съвсем ново откритие, хората, които го проектирали осъзнали, че трябва да се създаде '''стандарт''' за съхранение на информация. Тъй като компютрите могат да смятат само с двоични числа - '''букви, текст''' и други символи трябвало да бъдат съхранени като числа. Но притеснението им не е било само това. Те трябвало да се уверят, че числото, което, представя примерно ‘А’, ще бъде едно и също на всички компютри. За да се улесни това се създала [[ASCII]] (от Английски език – '''American Standard Code for Information Interchange''') таблицата. В нея има невидими символи, които изпълняват определи функции, като отместване на указателя (09), звън (07). Могат да се използват различни комбинации на само осем двоични цифри, или битове, за да се представи всеки символ на ASCII графиката.
'''128 знака''' можели да изглеждат много, но не след дълго разработчиците забелязали липсата на много от специалните гласни, използвани от '''[[Латински език|латинския език]]''', различни от [[Английски език|английския език]] като например: ä, é, û и Æ. Също липсвали и математически символи (±, µ, °, ¼) и знаци за парични валути, различни от ($) като (£, ¥, ¢). За да се компенсира тази липса, '''ASCII''' таблицата била разширена от '''128''' на '''256''' символа.
 
Стойността на 256 може да бъде представена като шестнадесет на втора степен, което ни връща към '''шестнадесетична бройна система'''. Оказва се, че всеки символ на ASCII таблицата може да се представи чрез двуцифрено число в шестнадесетична бройна система – от 00 до FF.
 
== Преобразуване ==
Човек е свикнал да работи в десетична бройна система, но компютрите работят в двоична бройна система ( съставена само от 0-ли и 1-ци ). Целта на шестнадесетичната бройна система е да помогне на хората, когато работят с големи числа.
 
{| class="prettytable" style="text-align:center"
|-
|'''Decimal''' ||'''Binary''' || '''Hex'''
|-
|0 ||0000 ||0
|-
|1 ||0001 ||1
|-
|2 ||0010 ||2
|-
|3 ||0011 ||3
|-
|4 ||0100 ||4
|-
|5 || 0101 ||5
|-
|6 ||0110 ||6
|-
|7 ||0111 ||7
|-
|8 ||1000 ||8
|-
|9 ||1001 ||9
|-
|10 ||1010 ||A
|-
|11 ||1011 ||B
|-
|12 ||1100 ||C
|-
|13 ||1101 ||D
|-
|14 ||1110 ||E
|-
|15 ||1111 ||F
|}
 
=== От Двоична в Шестнадесетична ===
Ако искаме да сметнем числото 1101000101000101111 <sub>(2)</sub> до число с база <sub>(16)</sub>, първо се разделя двоичното число на групи от по четири:
 
0110 1000 1010 0010 1111
 
Гледайки горната таблица заместваме:
 
0110 = 6
 
1000 = 8
 
1010 = А
 
0010 = 2
 
1111 = F
 
Когато се съберат се получава, че 1101000101000101111 <sub>(2)</sub> = 68A2F<sub>(16)</sub>.
 
=== От Шестнадесетична в Двоична ===
Числото 68A2F<sub>(16)</sub> в двоична бройна система:
 
6 = 0110
 
8 = 1000
 
А = 1010
 
2 = 0010
 
F = 1111
 
Когато се съберат се получава, че = 68A2F<sub>(16)</sub> = 1101000101000101111 <sub>(2)</sub>.
 
=== От Десетична в Шестнадесетична ===
Имаме числото 428591. Всяка цифра се разделя на 16 и се взима нейният остатък. Полученото от делението число делим отново на 16, дотогава докато се получи 0 за резултат. Получените от остатъка числа се вземат отзад напред ( от последното деление до първото ) и се получава числото в шестнадесетична бройна система.
 
{| border="0"
|-
|428591
|<center>÷</center>
|16
|<center><nowiki>=</nowiki></center>
|26786
|остатък
|15
|-
|26786
|<center>÷</center>
|16
|<center><nowiki>=</nowiki></center>
|1674
|остатък
|2
|-
|1674
|<center>÷</center>
|16
|<center><nowiki>=</nowiki></center>
|104
|остатък
|10
|-
|104
|<center>÷</center>
|16
|<center><nowiki>=</nowiki></center>
|6
|остатък
|8
|-
|6
|<center>÷</center>
|16
|<center><nowiki>=</nowiki></center>
|0
|остатък
|6
|}
 
Гледаме остатъка отзад напред и получаваме, че 428591<sub>(10)</sub> = 68A2F<sub>(16)</sub>.
 
Това е C# имплементация на горния алгоритъм
 
<big><source lang="csharp">
 
static string baseToHex(int dec)
{
var sb = new StringBuilder();
while( dec > 1 )
{
var r = dec % 16;
dec /= 16;
sb.Insert( 0, ((int)r).ToString( "X" ) );
}
return sb.ToString();
}
</source></big>
 
=== От Шестнадесетична в Десетична ===
Имаме числото 68A2F<sub>(16)</sub>. Взимат се цифрите отзад напред, всяка се умножава с 16<sup>[0..n]</sup>. Резултатът се събира.
 
{| border="0"
|-
|F || * ||16<sup>0</sup> || = ||15 || * ||1 || = ||15
|-
|2 || * ||16<sup>1</sup> || = ||2 || * ||16 || = ||32
|-
|A || * ||16<sup>2</sup> || = ||10 || * ||256 || = ||2560
|-
|8 || * ||16<sup>3</sup> || = ||8 || * ||4096 || = ||32768
|-
|6 || * ||16<sup>4</sup> || = ||6 || * ||65536 || = ||393216
|}
 
15 + 32 + 2560 + 32768 + 393216 = 428591
 
И получаме че 68A2F<sub>(16)</sub> = 428591<sub>(10)</sub>.
 
Това е C# имплементация на горния алгоритъм
<big><source lang="csharp">
 
static int hexToBase(string hex)
{
hex = hex.ToLower();
int dec = 0;
for(int i = hex.Length -1, power = 0; i >=0; i--, power++)
{
char c = hex[i];
if (c >= 'a' && c <= 'z')
{
int temp = 0;
switch (c)
{
case 'a': temp = 10; break;
case 'b': temp = 11; break;
case 'c': temp = 12; break;
case 'd': temp = 13; break;
case 'e': temp = 14; break;
case 'f': temp = 15; break;
}
dec += temp * (int)Math.Pow(16, power);
}
else
{
dec += Convert.ToInt32(c.ToString()) * (int)Math.Pow(16, power);
}
}
return dec;
}
</source></big>
 
=== Инструменти за превръщане на бройни системи ===
Съвременните операционни системи с графичен интерфейс предлагат калкулатори, способни да преминават през различни бройни системи.
 
Във [[Microsoft Windows]], на калкулаторът може да бъде зададен научен стил/програмистки стил, който предлага преобразуване от [[двоична бройна система|двоична]], [[осмична бройна система|осмична]], [[десетична бройна система|десетична]] и шестнадесетична бройни системи. За шестнадесетична бройна система има специални бутони от A до F, които стават активни, когато се избере бройната система(Hex). Но в шестнадесетичен стил калкулаторът може да смята само цели числа.
 
В [[Ubuntu]], калкулаторът има научен изглед, който също поддържа пресмятането от различни бройни системи, което включва шестнадесетична. Също както във [[Microsoft Windows]], има специални бутони от A до F.
 
В [[Mac OS X]] вграденият калкулатор не поддържа пресмятането на различни бройни системи.
 
Други варианти:
* https://www.google.com/
:Може да се използва директно в търсачката като синтаксисът е следният:
При двоична -> 0b111
 
Като ''0b'' винаги стои пред числото, за което се търси.
 
При шестнадесетична -> 0x23A1F
 
Като ''0x'' винаги стои пред числото, за което се търси.
 
При осмична -> 0o40
 
Като ''0o'' винаги стои пред числото, за което се търси.
 
Съответно в зависимост от бройната система, в която искате да преобразувате систаксиса е :
in decimal, in hex, in binary, in octal
 
Примери: 0b111 in decimal; 0x23A1F in decimal; 32 in binary; 32 in hex; 32 in octal; 0o40 in hex
 
== Степени ==
Най-широко използваната степен, тази на двойката, е лесна за представянето на числа в шестнадесетична бройна система. Примери за степени на двойката са показани по-долу:
 
{| class="wikitable"
|-
! 2<sup>x</sup> !! стойност
|-
| 2<sup>0</sup> || 1
|-
| 2<sup>1</sup> || 2
|-
| 2<sup>2</sup> || 4
|-
| 2<sup>3</sup> || 8
|-
| 2<sup>4</sup> || 10<sub>hex</sub>
|-
| 2<sup>5</sup> || 20<sub>hex</sub>
|-
| 2<sup>6</sup> || 40<sub>hex</sub>
|-
| 2<sup>7</sup> || 80<sub>hex</sub>
|-
| 2<sup>8</sup> || 100<sub>hex</sub>
|-
| 2<sup>9</sup> || 200<sub>hex</sub>
|-
| 2<sup>A</sup>(2<sup>10<sub>dec</sub></sup>) || 400<sub>hex</sub>
|-
| 2<sup>B</sup>(2<sup>11<sub>dec</sub></sup>) || 800<sub>hex</sub>
|-
| 2<sup>C</sup>(2<sup>12<sub>dec</sub></sup>) || 1000<sub>hex</sub>
|-
| 2<sup>D</sup>(2<sup>13<sub>dec</sub></sup>) || 2000<sub>hex</sub>
|-
| 2<sup>E</sup>(2<sup>14<sub>dec</sub></sup>) || 4000<sub>hex</sub>
|-
| 2<sup>F</sup>(2<sup>15<sub>dec</sub></sup>) || 8000<sub>hex</sub>
|}
 
Дори по-лесна за използване е степента на четворката, защото квадратът на четири прави шестнадесет – основата на шестнадесетичната бройна система. Примери за степени на четворката са показани по-долу:
 
{| class="wikitable"
|-
! 4<sup>x</sup> !! стойност
|-
| 4<sup>0</sup> || 1
|-
| 4<sup>1</sup> || 4
|-
| 4<sup>2</sup> || 10<sub>hex</sub>
|-
| 4<sup>3</sup> || 40<sub>hex</sub>
|-
| 4<sup>4</sup> || 100<sub>hex</sub>
|-
| 4<sup>5</sup> || 400<sub>hex</sub>
|-
| 4<sup>6</sup> || 1000<sub>hex</sub>
|-
| 4<sup>7</sup> || 4000<sub>hex</sub>
|-
| 4<sup>8</sup> || 10000<sub>hex</sub>
|}
 
== Култура ==
=== Етимология ===
Думата '''хексадесимал''' е съставена от '''хекса-''' (от [[Гръцки език]] – „шест”) и '''–десимал''' (от [[Латински език]] – „десет”). За първи път думата хексадесимал, заместваща ранната латинска интерпретация - '''сексадесимал''', се появява през 1954 година. Думата шестдесетичен (за '''шестдесетична бройна система''') запазва латинското си название „'''сексагесимал'''”. Доналд Кнут е посочил, че правилният термин е „'''сенидъри'''”(от Английски – „senidery”) за латинското наименувание – „групирани по 16”. Алфред Б. Тейлър е използвал „сенидъри” в средата на 18 век в неговата документация за алтернативни бройни системи, въпреки че той отхвърля използването на шестнадесетична бройна система заради „неудобния брой цифри”. Шварцман отбелязва, че шестнадесетичната бройна система трябва да носи наименуванието си от Латински, а именно – „сексадесимал”. Но неговите опасения са, че компютърните хакери биха съкратили думата просто на „секс”. Етимологическото правилно гръцко понятие би било „'''хексадъкейдик'''” (въпреки че в съвременния гръцки език е по-разпространено „'''дека-хексадик'''”).
 
=== Използване в китайската култура ===
Традиционните китайски единици за тегло са в шестнадесетична бройна система. Например, един джин в старата система се равнява на шестнадесет таела. Китайското сметало може да се използва за извършване на шестнадесетични изчисления.
 
== Основни абревиатури ==
{| class="wikitable"
|-
! Цяло наименование на бройна система !! Абревиатура !! Основа
|-
| Двоична ({{lang-en|binary}}) || bin || 2
|-
| Осмична ({{lang-en|octal}}) || oct || 8
|-
| Десетична ({{lang-en|decimal}}) || dec || 10
|-
| Шестнадесетична ({{lang-en|hexadecimal}}) || hex || 16
|}
 
== Източници ==
* http://www.codemastershawn.com/library/tutorial/hex.bin.numbers.php
* http://www.learning-about-computers.com/tutorials/binary_and_hexidecimal.shtml
 
[[Категория:Бройни системи]]
565

редакции