Разлика между версии на „Димитър Денков“

м
корекции
м (Замяна на Шаблон:Биография инфо с Шаблон:Личност)
м (корекции)
| вложки = {{Личност/Философ
| регион = [[Западна философия]]
| епоха = [[Съвременна философия]]
| школа =
| интереси = [[История на философията]]
| идеи =
| текстове =
Димитър Денков завършва [[91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“|Немската езикова гимназия]] в София (1975). Следва военно образование в НШЗО „Хр. Ботев“ – офицер от мотострелкови войски (1975–1977). Завършва философия в СУ „Св. Климент Охридски“ (1977-1980), а след това и следдипломна специализация (философия и социология на знанието) все в СУ (1980–1981).
 
Докторска специализация в [[Лайпцигски университет|Лайпцигския университет]] (при проф. В. Йопке и проф. Х.- М. Герлах, немски екзистенициализъм) (1983–1984). Хабилитационна специализация (при проф. Г. Петрович и доц. Л. Веляк, онтология и практика) в [[Загребски университет|Загребския университет]] (1987–1988).
 
Става кандидат на философските науки (доктор) с дисертация на тема „Мартин Хайдегер. Онтология на трагичното“ (рецензенти: проф. Ат. Натев и доц. Зл. Стоянов) (1987). Специализация във Wissenschaftskolleg в Берлин (проф. [[Атанас Натев]]) (1991). Хабилитация по история на философията: „Авторитетите във философията“ (рецензенти: проф. [[Иван Стефанов (философ)|Ив. С. Стефанов]] и доц. Ас. Давидов) (1992).
 
През 1973-1985 година е агент на [[Държавна сигурност]] под псевдонима Ваклинов.<ref>{{cite web | publisher = Република България. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия | year = 2012 | url = http://www.comdos.bg/media/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/327-%D0%A1%D0%A3-%D0%9A%D0%BB.-%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8.doc | title = Решение № 327/ 14.03.2012 г. | format = DOC | work = comdos.bg | pages = 7-8 | accessdate = 2012-03-15}}</ref>
 
Преводач е на произведения на [[Кант]], [[Хегел]], [[Маркс]], [[Хайдегер]] и [[Гадамер]].
* 2006 - ''Въведение във философията'' – монография. УИ „Св. Климент Охридски“, 336 с. ISBN 9540722586
* 2002 - ''17 юни на Симеон Сакскобурггоски''. ИК „Захари Стоянов“ ISBN 954-739-224-7
* 2002 - ''Философия'' – учебник за XI клас (преработено издание в съавторство с Ев. Варджийска), Просвета
* 2001 - ''Философия'' – учебник за XI клас (в съавторство с Ев. Варджийска)
* 2001 - ''Ромските училища в България – 2001'' (в съавторство с Е. Станоева и В. Видински), Фондация „Отворено общество“ (на бълг. и английски)
* 2001 - ''Die Philosophie in Deutschland'', Sammelband (mit Chr. Todorov, St. Jotov), Braunschweig-Sofia
* 1994 - ''Основни положения към Логиката на Кант''. Гал-Ико, София
* 1993 - „Авторитетите във философията“. - Във: ''Философия'', учебник за средно училище (съавт. Л. Сивилов, Л. Кючуков), БИС, София
* 1992 - ''Мартин Хайдегер. Онтология на трагичното''. СУ, София
* 1987 - ''Димитър Михалчев. Историко-философски портрет''. СУ, София
 
'''По-важни статии'''
* 2004 - „Co-agitatio des ego im Weltbild. Bemerkungen zu Heideggers Bestimmung der Neuzeit“. - В: ''Die Geschichtlichkeit des philosophischen Denkens'', Изток-Запад, София
* 2004 - „Хипертетичната функция на философията и етическото“. - В: сб. ''Пътища на философията в съвременния свят'' (съст. Ив. Райнова и др), BPC&IAF, София
* 2000 - „Натрапчивото отсъствие на аура“. - В: сб. ''Медии и преход'' (съст. Л. Деянова и др.), София
* 1999 - „Die Hyperthetische Funktion der Philosophie und das Ethische“. - В: ''Ethik und Religion im Werk L. Wittgensteins'' (Hrsg. P. Kampits u.a.), Wien
* 1998 - „Преводът – един донякъде преводачески проблем“. - сп. ''Летература'', бр. 17
* 1997 - „Nietzsche Bilder in Bulgarien. Zur Phaenomenologie der kompilativen Kultur“, in IWM-Working papers N. 6 [(www.univie.ac.at/iwm/workpap/denkov.htm)]
* 1997 - „Към историята наидеологическата мода в България: расизмът“. -В: сб. ''Приобщаване и еманципация. Встъпителни студии върху немската култура в България'' (съст. Ат. Натев), КМ, София
* 1994 - „Die hyperthetische Funktion der Metaphysik“. - ''Mesotes'', 2/1994
* 1992 - „Монадите в културата“. - сп. ''Философия'', бр. 5
* 1991 - „Смисъл и значение от феноменологическо гледище“. - сп. ''Философски преглед'', бр. 1
* 1991 - „Що е хипертеза?“. - сп. ''Философия'', 1
* 1986 - „Път в полето. Коментар, без който не може“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 8
* 1985 - „Неюбилейно за просветителя. Коментар към Кантовия Отговор на въпроса „Що е Просвещение?“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 12
* 1983 - „Коментар към превода на „Що е метафизика?“ на М. Хайдегер“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 5
* 1983 - „Смисъл и текст при четенето на Маркс: два примера“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 3
* 1981 - „Франц Брентано за отношенията“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 12