Разлика между версии на „Европейски комитет на регионите“

м (Премахнати редакции на 94.26.61.13 (б.), към версия на 193.41.42.3)
'''Становища'''
 
ВЕЛИЧКААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Европейската комисия, Съветът на министрите и Европейският парламент се консултират с Комитета на регионите при изготвяне на законодателни текстове (директиви, регламенти и др.), които се отнасят към области, засягащи местните и регионални власти. Проектотекстовете се предават на компетентната комисия на Комитета за разглеждане. След това се определя докладчик, на когото се възлага изготвянето на становището на Комитета. Това проектостановище трябва да бъде прието от комисията на КР, преди да бъде разгледано на пленарна сесия. След като пленарната асамблея го одобри, становището се изпраща до всички европейски институции и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
 
'''Резолюции'''
 
Резолюциите са възможност за Комитета да изрази своята гледна точка по важни и актуални въпроси. Политическите групи в КР или 32 от членовете на КР могат да изготвят резолюции.
Анонимен потребител