Отваря главното меню

Промени

мартина
 
=== Колективизацията в България ===
В [[България]] в годините след завземането на властта от [[Отечествения фронт]] през [[деветосептемврийски преврат|1944]] г. и особено след разбиването на [[коалиция]]та с [[БЗНС]] (ръководена от [[Никола Петков]]), започва повсеместно и насилствено обединение на дребните земеделски собственици в Трудово кооперативни земеделски стопанства ([[ТКЗС]]-та). КолективизациятаСъздават се налагалагери със закони,в принудителникоито административниотиват меркинасилствено хора(образовани ,интелигентни и репресииот срещустари селянитебългарски вистински някои селародове ,насилствено).Никой целящиот принуждаванетях нане земеделскиясе стопанине дазавръщал предоставиот собственосттатам сижив.Убивали вги земеделсказаконно [[кооперация]]и - [[ТКЗС]]незаконно.Гаврели Впоследствие,са следсе [[1950]]с гтях.,Най-трагично чрезе уставите,когато навечер кооперациятапияните инадзиратели, другиот правителственимилицията административниили меркидиректори сеса стигаправели домръсотии пълновърху нарушаванетруповете наили принципитевърху наизнемощели кооперирането закаторжници.Псували доброволнотоса сдружаванеги и превръщанетоса наги земеделскитеругали кооперациипо съснай-долен структураначин.Принуждавали на държавни предприятия с назначаемо управление, контролирано,са отговорнонасилствено и практическиса подчиненоизнасилвали намного всичкижестоко партийнижени структури,от накоито [[БКП]]млади,красаиви по вертикалатаслед натова власттастават..<ref>'''Фол''', А.само иза дрсъжаление.,Гаврели Краткаса историясе на България, Издателство "Наукадълнопробно и изкуство",с София, 1981</ref>тях.
Колективизацията се налага със закони, принудителни административни мерки и репресии срещу селяните в някои села, целящи принуждаване на земеделския стопанин да предостави собствеността си в земеделска [[кооперация]] - [[ТКЗС]]. Впоследствие, след [[1950]] г., чрез уставите на кооперацията и други правителствени административни мерки се стига до пълно нарушаване на принципите на кооперирането за доброволното сдружаване и превръщането на земеделските кооперации със структура на държавни предприятия с назначаемо управление, контролирано, отговорно и практически подчинено на всички партийни структури на [[БКП]] по вертикалата на властта.<ref>'''Фол''', А. и др., Кратка история на България, Издателство "Наука и изкуство", София, 1981</ref>
 
[[Държавна сигурност]] следи
Анонимен потребител