Разлика между версии на „Неправителствена организация“

редакция без резюме
(+ш бг-ограничен)
{{Бг-ограничен}}
 
'''Неправителствената организация''' (съкратеносъкр. '''НПО''') е сдружение, независимо от [[държавно управление|управлението]] на [[държавата]]. По света има над 40 000 международни НПО, а в национален мащаб броят им е огромен.
 
Терминът е преведен дословно (но неточно) {{lang-en|на=от английското |''non'Non-governmental organization'' (съкр.'}}, '''''NGO'')''', като тук ''governmental'' означава не „правителствен“ (с по-тесен обхват), а по-широкото „управленски“ (т.е. свързан с управлението на държавата на което и да е равнище - от държавен глава до местна власт). Макар преводният да е разпространен, в България се използва по-точно изразеният термин '''[[организация с нестопанска цел]]''' или (по закона) '''юридическо лице с нестопанска цел''' (с подвидове: сдружение и [[фондация]]), измествайки предишния израз '''нестопанска организация'''. Особена форма на НПО е фондацията, която в България се учредява ''приживе или по случай на смърт'' с едностранен учредителен акт на дарителя.
 
Организацията развива обществена дейност без стопанска цел (тоест няма за цел извличане на [[печалба]]), като се финансира от източници, несвързани с политическата власт (на държавно, регионално, местно равнище). Такива източници могат да бъдат: членски внос, членски и външни [[дарение|дарения]], евентуално (при особен режим) приходи от стопанска дейност. По изключение (и с отделна юридическа и данъчна регистрация) НПО могат да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, като използват прихода за постигане на определените в устава (учредителния акт) цели<ref>[http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134942720 Закон за юридическите лица с нестопанска цел], чл. 3, ал. 3</ref>. Допустимо е и финансиране от държавата при условия и по ред, определени в съответно специално законодателство.