Разлика между версии на „Застрашен вид“

4 байта изтрити ,  преди 5 години
редакция без резюме
м (Робот: Преместване на 59 междуезикови препратки към Уикиданни, в d:q11394.)
 
== Категории видове според [[международен съюз за защита на природата|МСЗП]] ==
 
* Незастрашен (НЗ): няма непосредствена заплаха за оцеляването на вида. Примери: [[човек]], [[котка]], [[куче]], [[лама]].
* Почти застрашен (ПЗ): предпоставки за неуспешно оцеляване; малък риск за [[измиране|изчезване]], но не в близкото бъдеще.
* Критично застрашен (КР): съществува изключително висок риск от изчезване в най-скоро време. Примери: [[иберийски рис]], [[тънкоклюн свирец]].
* Изчезнал в природата (ИП): останали са само пленени от човека индивиди, но не се срещат в природата. Примери: [[кон на Пржевалски]] (подготвя се възстановяването му), [[едногърба камила]].
* Изчезнал (ИЗ): последният индивид от вида е загинал или се предполага, че безсъмнено е загинал в недалечното минало. [[1500]] е годината, от която [[международен съюз за защита на природатаIUCNприродата|IUCN]] започва да отчита съвременни изчезнали видове. Примери: [[епиорнис]], [[орел на Хааст]], [[додо]], [[моа]].
* Недостатъчни данни (НД): няма достатъчно информация за да се оцени риска от изчезване. Това може да стане или когато липсват сведения за големината на популациите и заплахите за тях, или когато не е точно установена валидността на таксона. Примери: [[бутилконос делфин]], [[чудски сиг]].
 
 
== Влияние върху биознообразието ==
"Многообразието от форми на живота и живите системи е необходимо условие за развитието на човека". <ref>(Ishwaran & Erdelen, 2006, стр. 179)</ref> Видове трябва да бъдат спасени както от „етични“ и „морални“ съображения, така и от чисто практически. Дивите видове са от съществено значение за хората, тъй като доставят продукти и „услуги“, които са от съществено значение за благосъстоянието на човека. Така например определени видове са индикатори за състоянието на околната среда или са от решаващо значение за функционирането на екосистемите. Много видове са ключови за научни пробиви, които са резултат от проучване на дивите организми. <ref name="Wilcove" />. С други думи, видовете служат като източник на продоволствия, като лекарства за човека; благосъстоянието на цялостната среда и екосистемата, и значими резултати при научни открития. Един пример за ползата от запазване на застрашени видове е въвеждането на сивия вълк в Национален парк Йелоустоун. Сивият вълк донесъл многобройни туристи в парка увеличавайки биоразнообразието в защитения регион.<ref name="Wilcove" />.
 
Друг пример, в подкрепа за опазването на застрашените видове, като доставчици на продукти за благосъстоянието на човека, е ментата. Установено е, тя съдържа анти-гъбичен агент и естествен инсектицид.<ref name="Wilcove" />
 
Също така, намаляването на популациите от плешив орел и сокол скитник "предупреждават хората за потенциалните опасности за здравето, свързани с широкото, пръскане на [[ДДТ]] и други устойчиви пестициди".<ref name="Wilcove" />
Друг подход в опазването на видовете се състои в това на да се акцентира върху конкретния вид, а усилията да се насочат към поддържането на динамичното равновесие на екосистемата като цяло, която обитават.
 
== Помощ за застрашените видове ==
Целта на природозащитниците е да се създава и разширява базата за начини за запазване на застрашените видове и поддържане на биоразнообразието. Има няколко начина, с които човек може да помогне в опазването на видове по света, които са почти на изчезване. Един такъв начин е получаването на повече информация за различни групи от видове, особено безгръбначни, гъби и морски организми, където липсват достатъчно данни.
 
Например, да разберем причините за намалява и изчезване на популациите. Експериментът е проведен върху популацията на пеперудите във Финландия. В този анализ, на пеперудите за изследвани за класификация, разпространение, плътност, специфика на ларвите, способност за разпространение, размер на възрастните форми, местообитания, период на полета, размера на тялото. За всички пеперуди са записани и анализирани данните за да се определи състоянието на всеки вид. Установено е, че разпространението на пеперудите е намаляла с над 50% и те са останали в строго ограничени местообитания. Един пример за пеперуди, които са с намаляващ процент на разпространение са ''Boloria frigga'' и Pyrgus malvae, засегнати от загуба на местообитания, поради обширно пресушаване на блата, където живеят <ref>(Kotiaho и др, 2005, с. 1963-1967)</ref> . Този експеримент показва, че, когато причините на застрашеност са известни, може успешно да се развие рационално управление на биоразнообразието.
 
Друг начин да се помогне за запазване на застрашени видове, е да се създаде нова професионална организация, посветена на екологичните етика. Това би могло да помогне на еколозите да вземат етични решения в своите изследвания и управлението на биоразнообразието. Също така, чрез по-висока осведоменост относно екологичните етика да подпомогнат за опазването на видовете. "Курсове по етика за студенти, както и програми за обучение на еколози и управители на биоразнообразието" всичко може да създаде осведоменост за околната среда и предотвратяване на нарушения на етиката в научните изследвания и управление <ref>(Minteer & Колинс, 2005, стр. 336)</ref>. Един последен начин, по който може да се осъществи опазването на застрашените видове е чрез държавни инвестиции и защита, постановени от правителство. "Еколозите предлагат биологични коридори, биосферните резервати, управление на екосистемите, и екорегионален планиране, като подходи за интегриране на опазването на биоразнообразието и социално-икономическото развитие на все по-големи пространствени скали" <ref>(Ishwaran & Erdelen, 2006, стр. 179)</ref>.
 
Такъв пример на за е Северозападния Хавайските Островен Морски Парк, най-голямата защитена морска зона в света. Паркът е от съществено значение за запазването на подводни съобщества от районите на свръхулов. Паркът служи като дом на около седем хиляди видове, повечето от които не могат да бъдат намерени никъде другаде по света <ref>(Raloff, 2006 г., стр. 92)</ref>.
 
== Бележки ==
Frontiers in Ecology and the Environment, 3(6), 332-337. Retrieved September 22, 2008
* Wilcove, D. S., & Master L. L. (2008, October). [http://www.jstor.org/stable/3868674 How Many Endangered Species are there in the United States?] Frontiers in Ecology and the Environment, 3(8), 414-420. Retrieved September 22, 2008.
 
 
== Вижте още ==