Разлика между версии на „Свят“

768 bytes added ,  преди 5 години
Българската дума ''свят'' е пряк наследник на старобълг. '''свѣтъ''' — „светлина“ и „свят“, която пък произлиза от праславянската '''*světъ''' — „светлина“. Сравнете със староинд. ''śvetaṣ'', авест. ''sраētа'' — „светъл, бял“ (от ИЕ *k^uoit-o-), лит. ''šviеsti'', ''šviečiа'' — „свети“, ''švitėti'' — „блести“, староинд. ''śvitrás'' — „бял“, староперс. ''sipihr'' — „небе“, гот. ''ƕeits'', старосканд. ''hvītr'', староангл. ''hwīt'', старосакс. ''hwīt'', ст.в.нем. ''hwiʒ'' — „бял“ от ИЕ *k^uit-.<ref>[http://bg.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82#.D0.95.D1.82.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F Wiktionary: ''свят'']</ref>
 
От изброените примери е очевидно, че възприетата в новобългарски език постановка, за ''променливо'' '''я''' не е коректна, относно едносрични думи, в които участва звук индикиранатаобозначен с буквата ѣ (-йе,-ie, -ьe, но не и -ia).
 
Неразрешените спорове, които се ниглижират и досега, се доказват, от логичен анализ - сравнване на сходни възприети промени, като напримерно брѣг, преминало в бряг, но запазващо формата при членуване 'брегът', както и при ненужно въвеждане на омоним свѣт, при превръщанетопреминаването докъм "св'''я'''т" (дума с равностоен фонетичен състав на '"свят'", в етимологичното значение за духовно чист, непорочен). Все пак свят е дума, която е обвързана смислово с духовен възглед, или религиозна трактовка (изразите "този свят човек" и "този Свят" сигурно са доста трудно обясними, за чуждоезичните преводачи от български).
Етимологично, свят е дума, която е обвързана смислово с духовен възглед, или религиозна трактовка, а в нейния корен е "свiт"<=>"свi-ат"=>"св'''я'''т" (изразите "този свят човек" и "този Свят" сигурно са доста трудно обясними, за чуждоезичните преводачи от български).
И в старобългарския, и в новобългарския, свят (свiaт) и свет (свѣт) са думи, с близък звуков състав, но различни по значение, но в страробългарския са се изписвали и произнасяли по различен начин, който е ясно обозначен и в правописните норми. Докато в новобългарския са въвесени двусмислени и неясни, спрямо логическата обосновка и аргументация, правила.
 
== Източници ==
Анонимен потребител