Емануил Васкидович: Разлика между версии

Редакция без резюме
 
* Славеноболгарское детоводство за малките деца...Част 1-6. Собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини, первом преведено от елиногреческаго диалекта на славяновболгарскаго и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца и Емануила Васкидовича, елиногреческаго Свищовскскаго училища учител. В Крагуевце, у Княжеско-сербской типографии, 1835.
* Παιδαγωγικὴ γραμματικὴ πρακτικὴ τῆς παλαιᾶς Ἑλληνικῆς γλώσσης ἐρανισθεῖσα μεν ἐκ πολλῶν κατὰ τε τὸ εὐσύνοπτον καὶ εὔληπτον ὑπὸ Ἐμμανοήλου Βασκίδου, τοῦ ἐκ τῆς κατὰ τὴν Μακεδονίαν πόλεως Μελενίκου. Εἰς χρῆσιν τῶν ἐν Σιστοβίῳ αὐτοῦ μαθητῶν. Τὰ νῦν δε τύποις ἐκδοθεῖσα φιλοτίμῳ καταβολῇ τοῦ κ. Ἀθανασάκη Ξενοκράτη. Ἐπιστασίᾳ δε τοῦ μαθητοῦ αὺτοῦ Κωστάκη Θεοδώρου. Ἐν Στεφανουπόλει, Ἐν τῷ τυπογραφείῳ τοῦ Ἰωάννου Gött, 1837.
* Детинско прибавление или Различни нравствени поучения и нравоучителни истории. Собрано от Емануила Васкидовича, учителя Плевенскаго училище. С изждивлением токмо от Плевен. Цариград: Типография Ц. вестника, 1852.
* Буквар за първоначалните ученици, съчинен от Емануила Васкидовича и Георгия М. Владикина, учители училища светаго Преображения. Напечатан же с иждивение Народнаго читалища в Свищов, Новий Сад: Книгопечатня др. Дан. Медаковича, 1857.
* Кратка егкиклопедия за децата. составлена на седем части от Еманоила Васкидовича, учителя училища святаго Преображения. Напечатан же с изждивление на Врачанскаго Доротея за дар на врачанските, плевянските и орханските училища. Част първа. Съдържава краткий буквар, достопамятни поучения, нравоучителни истории, леточисление, разговор за през годината празници. Букурещ, книгопечатница на Йосиф Романов и съдр. [1857].
* Чистописание за българските юноши. Съчинено от Еманоила Васкидовича и Георгия М. Владикина... Иждивение народнаго читалища в Свищов, 1858.
 
 
== Литература ==
417

редакции