Разлика между версии на „Клептопаразитизъм“

редакция без резюме
(on womens health)
Клептопаразитът или прихваща плячката или други обекти, които не може сам да се сдобие с тях, или чрез кражбата си спестява време и усилия, изисквани иначе за постигането й. Все пак клептопаразитът може да получи травма, той носи този риск, ако жертвата по-късно е в състояние да защити своята плячка.
 
Клептопаразитизмът бива интра или интерспецифичен. ''Интраспецифичният'' е между животни от един и същи вид, а ''интерспецифичният'' е между различни видове. При втория случай, все пак, животните са близки видове (Правило на Емери).
Клептопаразитизмът е често срещан при животните. Познати видове са морските орли (Haliaeetus), които заграбват плячката на други птици, които се прехранват с риба - например [[орел рибар|орелът рибар]] (''Pandion haliaetus''). [[Кани (птици)|Каните]] (''Milvus'') също са познати с това, че крадят плячката на други видове. Други познати животни, които паразитират са птиците [[Fregata]], [[Stercorariidae]], {{bt-bullat|паяци-крадци|Argyrodes}}, които крадят плячката в мрежите на паяци-кръстоносци [[Araneidae]], [[Aculepeira ceropegia]].
 
КлептопаразитизмътЖивотни, екоито имат изключително специализирани методи за хранене са често срещанобект прина животнитеклептопаразитизъм. ПознатиКлептопаразитизъм видовесе сасреща при морските орли (Haliaeetus), които заграбват плячката на други птици, които се прехранват с риба - например [[орел рибар|орелът рибар]] (''Pandion haliaetus''). [[Кани (птици)|Каните]] (''Milvus'') също са познати с това, че крадят плячката на други видове. Други познати животни, които паразитират са птиците [[Fregata]], [[Stercorariidae]], {{bt-bullat|паяци-крадци|Argyrodes}}, които крадят плячката в мрежите на паяци-кръстоносци [[Araneidae]], [[Aculepeira ceropegia]].
В човешкото общество клептопаразитизмът е познат като плагиатство. По правило плагиатори са богати, влиятелни хора, чието хоби е научна дейност или изкуство. Тези хора експлоатират творческия потенциал на талантливи, бедни и неизвестни хора или безплатно, чрез обявяване на фалшиви конкурси и награди за написване на музика, роман и пр., или ги наемат на заплата да пишат трудове, романи, респективно да композират музика, на които произведения плагиаторите си приписват авторско право, като се договарят с истинските автори да останат зад кулисите.
 
В човешкото общество клептопаразитизмътедна еот познатформати катона клептопаразитизъм е [[плагиатство]]то. ПоЧесто правило плагиаториплагиаторите са богати, влиятелни хора, чието хоби е научна дейност или изкуство. Тези хора експлоатират творческия потенциал на талантливи, бедни и неизвестни хора или безплатно, чрез обявяване на фалшиви конкурси и награди за написване на музика, роман и пр., или ги наемат на заплата да пишат трудове, романи, респективно да композират музика, на които произведения плагиаторите си приписват авторско право, като се договарят с истинските автори да останат зад кулисите.
 
Особена форма на клептопаразитизма е '''''клептогамията''''', при която мъжки животни се опитват да осъществят полово сношение извън групата или мъжки с нисък статус в групата, се опитват да осъществят полово сношение с вече „ангажирани“ женски.
Анонимен потребител